Efterfrågan på blårävskinn återhämtar sig

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion steg priset på de inhemska blårävskinnen med 10-15 procent jämfört med noteringarna vid bolagets auktion i juni. Medelpriset på SAGA-blårävskinnen av normal kvalitet var 47,27 euro och medelpriset på de inhemska blårävskinnen var 48,75 euro. Av det totala utbudet på drygt 330.000 skinn var 220.000 av normal kvalitet, och största delen av skinnen såldes till Hongkong/Kina, Ryssland, Turkiet och Ukraina. Så gott som 100 procent av skinnen såldes.

- Vetskapen om att blårävproduktionen i både Finland och de övriga producentländerna har minskat avsevärt, och fortfarande minskar, har haft en positiv inverkan på kundernas köpbeteende, säger Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen. Som en följd av den minskade produktionen kommer bolaget endast att bjuda ut små mängder blårävskinn vid decemberauktionen, och de stora utbuden kommer ut på marknaderna först i slutet av mars 2009.

- De kinesiska köparna är på återkommande på blårävmarknaderna. För sina exportleveranser behöver kineserna råmaterial av hög kvalitet, som de inte har köpt under säsongens tidigare internationella auktioner.

Rantanen-Kervinen påminner att den nu uppnådda prisnivån fortfarande inte motsvarar skinnens produktionskostnader.

Turkistuottajat Oyj:s sista auktion för försäljningssäsongen 2007/2008 och första för räkenskapsperioden som inleddes den 1.9.2008 fortsätter och avslutas i morgon, då drygt 140.000 silverräv- och blue frost-rävskinn bjuds ut.

Turkistuottajat Oyj

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa