Finlands och Norges pälsauktionsbolag medlemmar av andelslaget SAGA

De nya stadgar som godkändes vid SAGAs generalförsamling utvidgar andelslagets medlemsbas. Förutom de förbund som representerar Finlands och Norges pälsdjursuppfödare, antogs nu även Turkistuottajat Oyj och Oslo Fur Auctions Ltd som medlemmar. Auktionsbolagen har tidigare haft specialavtal med SAGA om rätten att använda varumärket i sin marknadsföring. Efter ombildningen intensifieras marknadsförings- och produktutvecklingssamarbetet ytterligare.

I SAGAs styrelse representeras Turkistuottajat Oyj av Pirkko Rantanen-Kervinen, Oslo Fur Auctions Ltd av Knut Berg, Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund r.f. av Ulf Enroth och Norges Pelsdyralslag av Odd Harald Nordsveen. Till styrelseordförande valdes Ulf Enroth och till viceordförande Odd Harald Nordsveen.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.