Försäljningssäsongens största pälsauktion inleds i Vanda på söndagen

Turkistuottajat Oyj:s största auktion för innevarande försäljningssäsong inleds på söndagen vid Fur Center i Vanda. Vid auktionen bjuds ut nästan 2,7 miljoner mink- och 700.000 rävskinn. Ett rekordantal på drygt 500 köpare från samtliga marknadsområden väntas delta i auktionen.

Den auktion som nu inleds är den till utbuden mångsidigaste och kvalitativt sett mest högtstående under bolagets räkenskapsperiod som inleddes den 1.9.2007 och försäljningssäsong som inleddes i december 2007. Förutom huvudminktyperna, de bruna minktyperna samt blåräv och blårävmutationer bjuds även ut sällsynta mutationsräv- och minkskinn samt finnsjubbskinn och karakul-lammskinn.

Under inledningsdagen på söndagen säljs bl.a. finnsjubbskinn.

Representanter för massmedia är välkomna att följa med auktionen.

Anmälningar och tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. (09) 849 8332 och 050 5120 322.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.