Fortsatt livlig efterfrågan på minkskinn

Vid Turkistuottajat Oyj:s auktion i dag bjöds ut drygt 600.000 svarta och bruna mahogany-, scanbrown- och scanglow-minkskinn som såldes till 100 procent. Med beaktande av storleks- och kvalitetsskillnaderna utbuden emellan steg priserna jämfört med auktionen i juni. Den nu pågående auktionen är den sista för försäljningssäsongen, och av utbuden på knappt en miljon minkskinn är endast ca 15 procent av normal kvalitet, och innefattar dessutom de mindre storleksklasserna.

De största inköpen gjordes till Hongkong/Kina, Grekland och Ryssland.

I morgon onsdag säljs finska specialprodukter: 40.000 finnsjubbskinn, nästan 70.000 shadow-rävskinn samt ett utbud på 40.000 olika mutationsrävskinn.

Turkistuottajat Oyj

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.