Hallitukselta linjaus yhtiön osingonjakopolitiikkaan

Yhtiön hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt seuraavasta linjauksesta yhtiön osingonjakopolitiikkaan:

Yhtiö harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia tilikauden jakokelpoisesta tuloksesta. Osingossa otetaan kuitenkin huomioon yhtiön tulevaisuudennäkymät ja omavaraisuusasteen säilyminen hyvällä tasolla.


Turkistuottajat Oyj
Hallitus

Psta
Päivi Mononen-Mikkilä
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
puh. 050 5120 322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa