Handeln med specialrävskinn löpte bra

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag bjöds ut totalt ca 140.000 skinn av blue frost- och silverräv samt övriga mutationsrävskinn som endast produceras i små mängder. Hela utbudet såldes. Prisnivån på blue frost-rävskinn, vilka utgjorde över en tredjedel av utbuden, steg med ca tio procent jämfört med bolagets juniauktion. Priset på silverrävskinnen låg på samma nivå som i juni med beaktande av kvalitetsskillnaderna utbuden emellan.

Inköpen fördelade sig mellan många olika marknader: Turkiet, Ryssland, Fjärran Östern och textil- och modeindustrin i Europa.

Auktionen fortsätter i morgon. Då bjuds ut nästan 300.000 skinn av den finska rävproduktionens huvudtyp blåräv, samt ca 100.000 skinn av blue shadow-räv, en blårävmutation.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.