Kvalitet kostade i minkhandeln –skinnefterfrågan på en allt bredare bas

De bästa skinnen av Saga Royal-kvalitet var mest efterfrågade vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag, då svarta scanblack-minkskinn samt olika typers mutationsminkskinn bjöds ut. Hela skinnutbudet omfattande drygt 650.000 skinn såldes och beroende på typ fördelade sig efterfrågan mellan Grekland, Ryssland, Hongkong/Kina, Italien samt Korea, som främst köpte svarta honminkskinn av hög kvalitet.

Dagens försäljning utmärktes av att prisskillnaderna de olika typerna emellan jämnades ut. Under föregående försäljningssäsong betalades exceptionellt höga priser för black cross-minkskinn, och den snabbt ökande produktionen inverkade på skinnpriserna. Turkistuottajat Oyj bjöd ut innevarande försäljningssäsongs första utbud av bruna och gråa minkskinn av cross-typ, av vilka de gråa safir cross-minkskinnen var mest efterfrågade.

Turkistuottajat Oyj:s auktion fortsätter i morgon då 1,2 miljoner bruna mahogany-, scanbrown- och scanglow-minkskinn står i tur att säljas.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.