Kvaliteten avgörande i silverrävhandeln - ny prisnivå på finnsjubbskinn

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella skinnauktion i dag bjöds ut nästan 90.000 SAGA-silverrävskinn, av vilka 86 procent såldes till priser som var i medeltal 10 procent lägre jämfört med mars. Priset på skinnen av toppkvalitet bibehölls bäst och utbuden fördelades mellan kunder från Hongkong/Kina, Korea, Ryssland, Turkiet och Japan. Förutom silverräv omfattade auktionsutbuden små sortiment av olika mutationsrävskinn, som såldes till 70-100% beroende på typ. Priserna delvis steg och delvis sjönk något jämfört med mars.

Av det relativa stora utbudet på ca 50.000 SAGA-finnsjubbskinn såldes över 90 procent till en ny prisnivå som är 15 procent lägre än i mars. Produkten har sökt sitt riktiga marknadspris under hela våren och den livliga efterfrågan i Italien, Turkiet och Ryssland vid dagens auktion är ett tecken på att den finska specialprodukten är på återkommande i modekollektionerna.

Turkistuottajat Oyj:s sex dagar långa auktion fortsätter i morgon, då över en halv miljon blårävskinn bjuds ut.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.