Kvalitetens betydelse betonades vid räkenskapsperiodens sista auktion

Turkistuottajat Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden 1.9.2006-31.8.2007 medförde både besvikelser och glädjeämnen, säger verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen. Inom så gott som alla produktgrupper inverkade kvaliteten i ökande grad på prisbildningen. Efterfrågan på mink var fortsättningsvis stark och priserna steg jämfört med föregående noteringar. Konkurrensen från den kinesiska produktionen påverkade marknaderna för den finska huvudrävtypen, blåräven. Däremot löpte försäljningen av silver- och blårävsmutationen blue frost-räv bra och priserna steg jämfört med mars. Rysslands roll framför allt som rävköpare förstärktes på Kinas bekostnad.

Vid auktionen bjöds ut nästan 900.000 SAGA-rävskinn, av vilka 86 procent såldes. Medelpriset på samtliga sålda rävskinn var 46,80 euro. Utbudet på ca 2,2 miljoner SAGA-minkskinn såldes till nästan 100 procent och prisnivån ökade klart jämfört med föregående noteringar. Medelpriset på utbuden av normal kvalitet var 35,80 euro (hanskinn) och 18,28 euro (honskinn). Värdet på försäljningen under den sex dagar långa auktionen, i vilken deltog över 400 köpare, uppgick till 95,4 miljoner euro.

Av dagens utbud på knappt 97.000 blue shadow-rävskinn såldes 87 procent till ett anspråkslöst medelpris på 40,31 euro. Priset på blue frost-rävskinn å andra sidan steg jämfört med mars till 65,26 euro och nästan hela utbudet på ca 92.000 skinn såldes till Ryssland, Turkiet, Hongkong/Kina och Italien.

Turkistuottajat Oyj:s avslutande auktion för försäljningsperioden 2006/2007 och den inledande för räkenskapsperioden som börjar den 1.9.2007 ordnas den 8-11.9.2007.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.