Liikevaihto ja myynnin arvo kasvoivat - edelliskautta suuremmat kulut söivät tulosta

Liikevaihto ja myynnin arvo kasvoivat - edelliskautta suuremmat kulut söivät tulosta Turkistuottajat Oyj:n liikevaihto nousi 1. syyskuuta 2001 alkaneella ja 28. helmikuuta 2002 päättyneellä katsauskaudella 13,7 miljoonaan euroon eli kymmenen prosenttia edellisestä vastaavasta kaudesta. Minkinnahkojen kuusi ja ketunnahkojen 23 prosenttia edelliskautta korkeamman hintatason vuoksi myynnin arvo nousi 12 prosenttia eli 176 miljoonaan euroon, vaikka välitetyt nahkamäärät olivat kolme prosenttia alhaisemmat kuin edellisellä vastaavalla kaudella. Yhtiö järjesti katsauskaudella neljä huutokauppaa, joissa myytiin lähes 1,5 miljoonaa minkinnahkaa (1,2 miljoonaa edelliskaudella), reilut miljoona ketunnahkaa (1,1 miljoonaa edelliskaudella) ja 320.000 karakullampaannahkaa (590.000 edelliskaudella). Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat 26 prosenttia 14,5 miljoonaan euroon. Vastaanotettujen nahkamäärien lisääntyminen, it-investoinnit, Saga Furs of Scandinavialle suoritettavien markkinointimaksujen nousu sekä Kaustiselle perustetun nahkontakeskuksen käynnistäminen kasvattivat kuluja edelliskaudesta. Katsauskauden liiketappio oli 330.000 euroa, kun liiketulos vuotta aiemmin oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 33 prosenttia alhaisemmat kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Tämä johtui siitä, että konsernille ei syntynyt valuuttakurssivoittoja kuten edelliskaudella. Katsauskauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 3,5 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,68 euroa). Konsernin omavaraisuusaste heikkeni katsauskauden aikana 44,7 prosenttiin (helmikuun 2001 lopussa 57,2 prosenttia). Myyntisaamiset olivat katsauskauden päättyessä 46 prosenttia suuremmat kuin helmikuun 2001 lopussa. Tämä johtui hintatason noususta ja siitä, että myynti painottui edellistä vastaavaa katsauskautta voimakkaammin katsauskauden kahteen jälkimmäiseen huutokauppaan. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko kauden. Tilikauden jälkimmäisen puoliskon aikana yhtiö järjestää kaksi huutokauppaa, 23.-26.4. ja 1.-5.6.2002. Koko tilikauden myynnin arvon ja konsernin liikevaihdon uskotaan kasvavan edellistilikaudesta. Koko tilikauden tulosta rasittavat kuitenkin kasvanut maksuvelvoite Saga Furs of Scandinavialle, it-investoinnit ja Kaustisen nahkontakeskuksen käynnistämiskulut. Nettokorkotuottojen uskotaan pienentyvän edellistilikautta matalamman korkotason vuoksi, eikä valuuttakurssivoittoja syntyne edelliskauden tapaan. Näiden tekijöiden johdosta yhtiö uskoo koko tilikauden tuloksen jäävän heikommaksi kuin edellisen tilikauden tulos. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09)849 8332 ja 050 512 0322 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/19/20020419BIT00360/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.