Liikevaihto noussee edellistilikauden tasolle, tulos kuitenkin jäämässä edelliskautta heikommaksi

Turkistuottajat Oyj:n hallitus arvioi tänään julkistetussa, 1. syyskuuta 2004 alkanutta ja 31. toukokuuta 2005 päättynyttä jaksoa koskevassa osavuosikatsauksessa, että 31. elokuuta päättyvän tilikauden liikevaihto noussee edellistilikauden tasolle. Koko tilikauden tulos on kuitenkin jäämässä merkittävästi edellistilikautta heikommaksi. Yhtiön lisääntynyt panostus SAGA-markkinointiin kasvattaa kustannuksia selvästi myös tilikauden viimeisellä neljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 23,9 miljoonaa euroa (23,5 edellisellä vastaavalla kaudella). Minkinnahkojen USD-hintataso nousi 14 prosenttia korkeammakssi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen eurohintatason nousu jäi kahdeksaan prosenttiin. Ketunnahkojen USD-hinnat olivat samalla tasolla kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella, mutta eurohinnat laskivat viisi prosenttia. Neljässä huutokaupassa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin yli 3,4 miljoonaa minkinnahkaa (3,2 miljoonaa edellisellä vastaavalla kaudella), lähes 1,7 miljoonaa ketunnahkaa (1,8 miljoonaa edelliskaudella), 280.000 karakullampaan nahkaa (430.000 edelliskaudella) sekä 95.000 suomensupinnahkaa (47.000 edelliskaudella). Välitysmyynnin arvo katsauskaudella nousi 217 miljoonaan euroon (213 miljoonaa euroa edelliskaudella). Konsernin liiketoiminnan kulut kasvoivat kuusi prosenttia 24,9 miljoonaan euroon. Kustannusten noususta puolet aiheutuu siitä, että yhtiön osuus SAGA-markkinoinnin kustannuksista on lisääntynyt SAGAn omistuspohjan muuttumisen seurauksena. Katsauskauden liiketappio oli 860.000 euroa, kun liiketulos vuotta aiemmin oli 150.000 euroa voitollinen. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa,17 prosenttia pienemmät kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Nettorahoitustuottojen jääminen edellisvuoden vastaavaa katsauskautta alhaisemmiksi johtui siitä, ettei konsernille kertynyt valuuttakurssivoittoja kuten vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 770.000 euroa, 64 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa. Konsernin omavaraisuusaste heikkeni katsauskauden aikana tilinpäätöshetken (31.8.2004) 53,9 prosentista 47,5 prosenttiin (toukokuun 2004 lopussa 55,5 prosenttia) tarhaaja- ja myyntisaamisten kasvusta johtuen. Yhtiö järjesti katsauskauden päättymisen jälkeen yhden huutokaupan kesäkuussa 2005. Yhdysvaltain dollari oli huutokaupan aikaan samalla tasolla kuin kesäkuun 2004 huutokaupassa. Huutokaupassa myytiin 1,5 miljoonaa minkin- ja 750.000 ketunnahkaa. Minkinnahkojen hinnat olivat lähes samalla tasolla kuin vastaavassa huutokaupassa vuotta aiemmin, kun taas ketunnahkojen hinnat jäivät 21 prosenttia alhaisemmiksi. Huutokaupan myynnin arvo oli 80,3 miljoonaa euroa. Koko tilikaudella välitettyjen nahkojen määrä nousee 7,8 miljoonaan ja välitysmyynnin arvo lähes 300 miljoonaan euroon. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit