Livlig handel med silverräv- och mutationsrävskinn och stigande priser

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag bjöds ut nästan 170.000 SAGA silver- och olika mutationsrävskinn, och skinnen såldes till klart stigande priser jämfört med tidigare noteringar till kunder från Ryssland, Turkiet, Italien och Hongkong/Kina. Nytt var den ryska besatsindustrins och den kinesiska textilindustrins ökade intresse för sällsynta finska specialrävskinn som endast produceras i små mängder.

Auktionen pågår fortfarande, men hittills har utbuden sålts till så gott som 100 procent. Priset på utbudet av över 80.000 silverrävskinn steg med 10 procent jämfört med januari till 91,70 euro. På grund av att den amerikanska dollarn har försvagats sedan början på året steg den internationella prisnivån på framför allt de silkiga skinnen ur den bästa SAGA Royal-kvalitetsklassen ställvis mycket högt.

Pälsauktionen, i vilken deltar ett rekordantal köpare från samtliga marknadsområden, fortsätter i morgon tisdag då nästan en halv miljon blue frost-, blue shadow- och blårävskinn står i tur att säljas.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.