Lyckad auktion trots det osäkra läget inom världsekonomin

Det osäkra läget inom världsekonomin inverkade främst på köpbeteendet hos de västerländska kunder som deltog i Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion, som avslutades i dag. Kunderna köpte huvudsakligen skinn för att täcka akuta råvarubehov och var återhållsamma med lagerinköp. Det totala värdet på försäljningen under den fem dagar långa auktionen, under vilken bjöds ut drygt 900.000 mink- och knappt 600.000 rävskinn samt 270.000 karakul-lammskinn, uppgick till 52,5 miljoner euro. De viktigaste av de totalt mer än 400 auktionsköparna kom från Hongkong/Kina, Ryssland, Turkiet, Grekland, Ukraina och Italien.

Under den avslutande auktionsdagen såldes silverräv- och blue frost-rävskinn till stigande priser. Medelpriset på silverrävskinnen av normal kvalitet var 102,56 euro, vilket beroende på kvalitet är 20-30 procent högre jämfört med prisnoteringarna vid bolagets juniauktion. Utbudet på drygt 40.000 silverrävskinn såldes i sin helhet. Drygt 90 procent av utbudet på ca 100.000 blue frost-rävskinn såldes, och priset på skinnen av de största storleksklasserna steg med 10 procent medan medelpriset på de övriga skinnen låg på samma nivå som i juni. Medelpriset på skinnen av normal kvalitet var 59,42 euro. Turkiet dominerade handeln med silver- och blue frost-rävskinn.

Turkistuottajat Oyj:s nästa auktion, som är den första för försäljningssäsongen 2008/2009, ordnas i Vanda den 19-22.12.2008.

Turkistuottajat Oyj

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.