Minskad osäkerhet på rävmarknaderna – prisnivån dock fortfarande otillfredsställande

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag såldes hela utbudet på ca 300.000 SAGA-blårävskinn. Med beaktande av kvalitetsskillnaderna utbuden emellan låg prisnivån på samma nivå som vid bolagets auktion i juni. Medelpriset på inhemsk blåräv, som utgjorde 84 procent av utbudet, var 40 euro, då medelpriset på hela utbudet var 38,50 euro. Måndagens andra försäljningsartikel, den ljusa blårävmutationen blue shadow, såldes klart bättre än förväntat. Hela utbudet på nästan 100.000 skinn såldes till samma prisnivå som i juni.

- Den hundraprocentiga försäljningen är en indikation på att blårävmarknaderna har förstärkts sedan slutet av våren. Den osäkerhet som har dominerat hela försäljningssäsongen verkar ge vika för den här gången, även om prisnivån är otillfredsställande. Köparna är medvetna om att den finska blårävproduktionen och därmed även auktionsutbuden minskar med en tredjedel, säger Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen.

Liksom under vårens auktioner var det störst efterfrågan på skinn med god täckning som är det bästa materialet till kragar. De största köparna var Turkiet och Ryssland samt även Hongkong/Kina, Japan och mode- och textilindustrin i Västeuropa.

Auktionen fortsätter och avslutas i morgon tisdag, då drygt 250.000 blårävskinn av sämre kvalitet står i tur att bjudas ut.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.