Mutationsminkskinnen i tur att säljas vid pälsauktionen i Vanda

Turkistuottajat Oyj:s internationella skinnauktion fortsatte i Vanda i dag, då nästan 600.000 olika mutationsminkskinn stod i tur att säljas. Hela SAGA-utbudet bestående av bl.a. vita och svartvita black cross-minkskinn såldes till 100% och de viktigaste köparna var från Hongkong/Kina, Grekland och Ryssland. Liksom i går var det livlig efterfrågan på de bästa skinnen av SAGA Royal- och SAGA-kvalitet, och priset på hanminkskinnen steg 10-15 procent jämfört med noteringarna i Köpenhamn i april. Honminkskinnen såldes huvudsakligen till samma prisnivå som i Köpenhamn.

Under den sex dagar långa auktionens tre första försäljningsdagar har bolaget sålt drygt två miljoner SAGA-minkskinn till ställvis kännbart stigande priser. Utmärkande för minkförsäljningen, som avslutas i dag, var att både prisskillnaderna mellan de olika kvaliteterna och prisskillnaderna mellan kort- och långhåriga skinntyper inom samma kvalitetsklass ytterligare ökade.

Auktionen fortsätter i morgon söndag, då silverräv-, olika mutationsräv- samt finnsjubbskinn bjuds ut.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.