Osäkerheten i Kina ledde till sjunkande priser vid auktionen

Enligt verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen var Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion, som avslutades i dag, en besvikelse. Detaljhandeln som har löpt trögt på alla huvudmarknadsområden på grund av den varma vintern samt kinesernas återhållsamma inköp inverkade på både försäljningsprocenterna och den uppnådda prisnivån inom nästan samtliga produktgrupper.

Av de över 800.000 Saga-rävskinn som bjöds ut vid auktionen såldes 70 procent, och beroende på typ sjönk prisnivån med 10-20 procent jämfört med bolagets noteringar från december. Medelpriset på samtliga sålda Saga-rävskinn var 56,39 euro. Så gott som hela utbudet på ca 2,2 miljoner Saga-minkskinn såldes till samma prisnivå som vid auktionerna i februari, dvs 30-40 procent lägre jämfört med föregående försäljningssäsong. Utbudets medelpris var 31,62 euro (hanskinn) och 18,09 euro (honskinn). Värdet på försäljningen under den sex dagar långa auktionen, i vilken deltog 400 köpare, var 99,3 miljoner euro.

Av dagens utbud på blue shadow-rävskinn såldes ca hälften till Ryssland och Hongkong/Kina till priser som var 16 procent lägre jämfört med december. Utbuden av blue frost-rävskinn såldes till 85 procent till medelpriset 63,75 euro, främst till köpare från Ryssland, Västeuropa och Hongkong/Kina. Den kraftigt ökade produktionen av kinesisk sjubb inverkade dämpade på efterfrågan på finnsjubbskinn. Ca hälften av utbudet såldes och medelpriset sjönk med 26 procent jämfört med toppnoteringarna i december. Skinnen av toppkvalitet klarade sig bäst eftersom Kina inte producerar sådana.

Resultatet för Turkistuottajat Oyj:s marsauktion understiger betydligt både resultatet vid motsvarande auktion i mars i fjol samt budgeten. Resultaten vid bolagets sista auktion för räkenskapsperioden, som ordnas i juni, är avgörande för huruvida räkenskapsperiodens resultat förblir positivt.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.