Osäkerheten på minkmarknaderna avspeglade sig på rävhandeln

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion avspeglade sig det osäkra läget på minkmarknaderna även på dagens handel med silverrävskinn och olika mutationsrävskinn. Utbudet på nästan 90.000 silverrävskinn såldes huvudsakligen till kunder från Hongkong/Kina och Ryssland. Medelpriset på de finska skinnen var 91 euro. De små utbuden av olika sällsynta mutationsrävskinn såldes till de europeiska modehusen, Ryssland samt Grekland.

- Kundernas ökade kvalitetsmedvetenhet märktes även i dagens försäljning liksom i gårdagens minkhandel. Det var kännbara prisskillnader mellan Saga Royal-kvalitet och de kommersiella kvaliteterna, säger Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen.

Turkistuottajat Oyj:s sex dagar långa auktion fortsätter i morgon, då bl.a. nästan 500.000 blårävskinn bjuds ut. Ca 400 köpare från samtliga marknadsområden deltar i auktionen.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.