Över två miljoner minkskinn bytte ägare i Vanda

Under den tredje dagen av Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion såldes ca 1,2 miljoner bruna Saga-minkskinn till kunder från Ryssland, Grekland, Hongkong/Kina och Italien. Handeln var livlig och priserna låg på samma nivå som vid de internationella auktionerna under de senaste veckorna, dvs i medeltal en tredjedel lägre jämfört med prisnivån i december. Vid auktionen såldes totalt över två miljoner Saga-minkskinn, vilkas medelpris var 31,62 euro (hanskinn) och 18,09 euro (honskinn).

- Kunderna var märkbart kvalitetsmedvetna. Hög skinnkvalitet och korta eller medellånga täckhår gav tydligt mervärde till alla minktyper, säger Turkistuottajat Oyj:s verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen.

Auktionen fortsätter i morgon då silverräv och olika sällsynta mutationsrävtyper står i tur att säljas. En del av dessa skinn bjuds ut endast en gång under försäljningssäsongen, vid den nu pågående auktionen. 400 köpare från alla marknadsområden deltar i auktionen, som avslutas på fredagen.

TURKISTUOTTAJAT OYJ

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.