Pälsauktionen avslutades med försäljning av blåräv

Jämfört med nivån i september steg priset på SAGA-blårävskinnen en aning vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag, men endast 60% av utbudet på 150.000 skinn såldes till medelpriset 41,65 euro, vilket fortfarande understiger produktionskostnaderna. Blårävarna såldes huvudsakligen till marknaderna i Ryssland och Turkiet, Kina köpte endast små mängder.
- Blårävproduktionen har minskat kraftigt jämfört med i fjol. Den mycket efterlängtade korrigeringen av prisnivån skedde dock inte ännu, eftersom detaljhandelssäsongen är på hälft och det finns gamla skinn från i fjol i lagren, säger verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen.

Under auktionens avslutande dag bjöds även ut 20.000 skinn av blårävmutationen blue shadow-räv, varav 90 procent såldes. Även blue shadow-produktionen har minskat kraftigt, vilket redan märktes i försäljningsresultaten. Prisnivån steg med tio procent jämfört med september till 47,50 euro. Medelpriset på samtliga sålda inhemska rävskinn var 54,80 euro.

Den totala försäljningen under försäljningssäsongens 2007/2008 första auktion, som avslutades i dag, uppgick till 39,5 miljoner euro. Vid bolagets nästa auktion, som ordnas den 21 januari 2008, bjuds ut endast silver-, blue frost- och olika mutationsrävskinn.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa