Pälsauktionen tudelad: minkförsäljningen lyckad, blåräven en besvikelse

Vid Turkistuottajat Oyj:s auktion i dag såldes scanglow-minkskinn av normal kvalitet till medelpriset 36,29 euro (hanskinn) och 19,53 euro (honskinn). Utbudet på över 600.000 skinn, varav hälften var av normal kvalitet, såldes nästan i sin helhet och de viktigaste kunderna var Hongkong/Kina, Grekland, Ryssland och Italien. Värdet på försäljningen under den sex dagar långa auktionen som avslutades i dag uppgick till 92 miljoner euro.

Medelpriset på samtliga nästan 2,4 miljoner SAGA-minkskinn av normal kvalitet som sålts under auktionen var 36,41 euro (hanskinn) och 19,93 euro (honskinn). Med beaktande av skillnaderna i färg, storlek och kvalitet låg prisnivån 5-10% under nivån vid föregående auktion.

I början av auktionen bjöds ut 550.000 SAGA-rävskinn, av vilka 90 procent såldes. Prisnivån på den finska rävproduktionens viktigaste produkt, blåräven, är fortfarande låg. Rysslands betydelse som blårävköpare förstärktes och Kinas andel minskade ytterligare. Medelpriset på samtliga sålda rävskinn var 51,40 euro.

Majoriteten av den finska skinnproduktionen för år 2007 år nu såld.

Auktionen som avslutades i dag var den sista för räkenskapsperioden som inleddes den 1.9.2007, och 500 köpare deltog. Turkistuottajat Oyj:s avslutande auktion för försäljningsperioden 2007/2008 och den inledande för räkenskapsperioden som börjar den 1.9.2008 ordnas den 16-19.9.2008.

Tilläggsinformation: Informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, tel. 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa