Pälsförsäljningssäsongens framtidsutsikter beroende av detaljhandeln i Ryssland och Kina

Turkistuottajat Oyj ser ljust på utsikterna inför den nya försäljningssäsongen som inleds i december 2007, under förutsättning att detaljhandelssäsongen på huvudmarknaderna Ryssland och Kina får en lyckad start och försäljningen håller i sig under de viktiga vintermånaderna.

- Handeln med modeplagg och besatser är inte beroende av vädret, däremot inverkar vädret väsentligt på försäljningen av volymprodukter, säger bolagets verkställande direktör Pirkko Rantanen-Kervinen i dag vid bolagets informationstillfälle till kundproducenterna.

Kina har utvecklats till världens största producent av både räv-, sjubb- och minkskinn. På grund av den dåliga prisutvecklingen har rävproduktionen där dock minskat klart, och så förutspås ske även med sjubb- och minkproduktionen.
- Den europeiska/finska produktionen är kvalitetsmässigt sett överlägsen och SAGA-varumärket i kombination med OA™-ursprungsgarantin medför en avsevärd konkurrensfördel.
- Tyvärr lider de europeiska uppfödarna dock av den svaga dollarkursen. Enligt finansieringsinstitutens prognoser är heller inga förbättringar på den fronten att vänta för tillfället.

Pälsmodet intar modevärlden och produkternas distributionskanaler har ytterligare utvidgats. Toppmodet förblir i Europa även om de stora konsumentmarknader finns på annat håll.

De finska uppfödarna har redan reagerat på förändringarna i efterfrågan på rävskinn genom att göra produktionen mångsidigare. Produktionen av blåräv har skurits ner med en tredjedel medan produktionen av Blue Frost har ökat. Enligt Rantanen-Kervinen behöver marknaderna nu tid att anpassa sig till de förändrade produktionsmängderna, och därför bör uppfödarna i första hand koncentrera sig på att förbättra skinnkvaliteten.
- Tack vare det fördelaktiga blårävpriset har tillverkarna vågat experimentera mera. Den finska blåräven håller på att återta marknadsandelar av den kinesiska sjubben som användes flitigt förra säsongen. Frukterna av SAGAs produktutvecklingsarbete väntas dyka upp i modekollektionerna. Dessa faktorer torde återuppliva efterfrågan på blåräv, men det händer inte över en natt.

Den snabbt ökande minkproduktionen i Kina pressar utvecklingen av världsmarknadspriset på mink. Vädret inverkar framför allt på handeln med långa pälsplagg. Enligt Rantanen-Kervinen är det förnuftigt för de finska uppfödarna att producera sådana minktyper som de är specialiserade på och för vilka de har uppnått de bästa valpresultaten. Marknaderna föredar korthåriga, silkiga täckhår.

Turkistuottajat Oyj publicerar en mer detaljerad marknadsöversikt på sina internetsidor senare den här veckan.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.