Ryssland dominerade minkhandeln i Vanda

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag såldes drygt 400.000 SAGA-minkskinn till kunder från huvudsakligen Ryssland, Grekland och Hongkong/Kina. Dagens utbud av huvudsakligen grå safirminkskinn och vita minkskinn såldes till så gott som 100 procent. Priserna låg på samma nivå som vid de internationella auktioner som ordnats under de senaste veckorna, dvs i medeltal 30 procent lägre jämfört med noteringarna vid Turkistuottajat Oyj:s decemberauktion.

Prisnivån på minkskinn har stigit kraftigt under de tre senaste försäljningssäsongerna och prisökningen har brutits under de internationella auktionerna i början av året. Den exceptionellt milda vintern på alla marknadsområden förvirrade marknaderna och detaljhandeln har osålda lager av plagg. Detta ökade köparnas osäkerhet även vid de internationella modemässorna som förevisar nästa vintersäsongs kollektioner; de viktigaste mässorna ordnades i Hongkong i februari-mars och i Milano i mitten av mars.

Turkistuottajat Oyj:s sex dagar långa auktion fortsätter i morgon måndag med försäljning av olika mutationsminkskinn. Nästan 400 köpare från samtliga marknadsområden deltar i auktionen.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.