Selektiv efterfrågan på finnsjubb, ökande kinesiskt intresse för mutationsrävskinn

Vid Turkistuottajat Oyj:s internationella auktion i dag bjöds ut drygt 40.000 finnsjubbskinn. 70 procent av utbuden såldes och efterfrågan riktades främst mot de kommersiella kvalitetsklasserna. De viktigaste köparna var från Italien och Turkiet.

Vid dagens auktion bjöds även ut 65.000 blue shadowrävskinn, och kunderna var mest intresserade av skinn lämpade som material till kragar. Jämfört med bolagets juniauktion steg prisnivån med i medeltal 5 procent, och medelpriset på skinnen av normal kvalitet var 45,51 euro. De största inköpen gjordes till Hongkong/Kina, Turkiet och Ryssland.

De kinesiska kunderna visar ett tilltagande intresse för mutationsrävskinn. Utbudet på 40.000 skinn vid säsongens sista auktion såldes huvudsakligen till Hongkong/Kina, varifrån de färdiga plaggen exporteras vidare till de ryska marknaderna. Skinnen av god kvalitet såldes till priser som rentav översteg priserna vid bolagets auktioner under våren.

Pälsauktionen fortsätter i morgon torsdag, då 340.000 blårävskinn bjuds ut.

Turkistuottajat Oyj

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.