Specialisering och uppföljning av produktionen konkurrensmedel

Den finska pälsnäringen skärper sin konkurrenskraft via specialisering samt förbättrade möjligheter att följa upp produktionens ursprung. Vid informationstillfället som ordnades i Lohtaja i dag presenterade pälsdjursuppfödare Jorma Kauppila uppfödning av finnsjubb i klätterburar, som utvecklats i vårt land. Verkställande direktör Reijo Halkola från Panfur 2000 Oy berättade om miljövänlig pälsberedning. Jenni Autio och Tea Latvala som gör sitt slutarbete vid Konstindustriella Högskolan representerade framtidens modeskapare. I sitt arbete har de bl.a. använt finnsjubb producerad och beredd i Finland.

Uppfödning av finnsjubb i klätterburar har testats på Kauppilas farm under tre år med god framgång. MTT bedriver för närvarande ett unikt forskningsprojekt under vilket man undersöker uppfödningsmetodens välmående- och produktionseffekter.

Enligt forskare Kirsi Kupsala från MTT har forskningen i pälsdjurens välmående under de senaste åren främst varit inriktad på mink och räv. Kauppila, som ansvarat för den praktiska implementeringen av försöken med klättringsburar, är nöjd med resultaten. Finnsjubben verkar trivas i sina ”höghus”. Pris-kvalitetsförhållandet är rätt: Då utrymmet på höjden ökar sparas golvutrymme. I och med denna uppfödningsmetod har de enskilda djuren mer än dubbelt så mycket utrymme och har möjlighet att följa med sin omgivning från två olika nivåer. På Kauppilas farm har man använt vånings- och stimulansburar för mink under flera år redan.

Finnsjubbproduktionen uppgår till ca 100.000 skinn årligen. Turkistuottajat Oyj:s SAGA-utbud består till nästan hundra procent av inhemska skinn och drygt 60 procent av skinnen kommer från certifierade farmer. Köparna representerar den internationella modeindustrin och prisnivån på SAGA-finnsjubbskinn har varit god under de senaste åren.

Enligt verkställande direktör Reijo Halkola finns det nu efterfrågan på pälsberedning som beaktar miljön. Panfur 2000 Oy har redan ISO9001:2000-kvalitetscertifikat och 14001:2004-miljöcertifikat, och företaget förutsätter samma av sina underleverantörer. Målsättningen för år 2008 är att certifiera även arbetshälsovården och arbetsskyddet.
- Vi kan inte konkurrera enbart med produkten, utan kvalitetstänkandet bör genomsyra hela kedjan, säger Halkola.

Studerande Jenni Autio och Tea Latvala besökte för första gången en pälsfarm. Päls är en del av kollektionen som utgör deras slutarbete. Kollektionen, som tillverkas av Andström Trading, blir klar nästa år och kommer att visas vid olika tillställningar då Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf firar sitt 80 års- och Turkistuottajat Oyj sitt 70-års jubileum.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.