Stigande prisnivå vid räkenskapsperiodens första auktion

Turkistuottajat Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden 2007/2008, som samtidigt är den första för räkenskapsperioden 1.9.2008-31.8.2009, inleddes i positiva tecken. Prisnivån steg klart jämfört med bolagets juniauktion och låg i linje med priserna som uppnåddes vid pälsauktionen i Köpenhamn förra veckan.

Dagens utbud bestående av drygt 200 000 SAGA-mutationsminkskinn avvek till kvaliteten från utbuden vid säsongens huvudauktioner och bestod huvudsakligen av hanskinn av undersorter.

De största inköpen gjordes till Hongkong/Kina och Grekland. Totalt deltar nästan 400 köpare från samtliga marknadsområden.

Den fem dagar långa internationella auktionen fortsätter i morgon tisdag då ca 700.000 SAGA-minkskinn bjuds ut. Morgondagens utbud omfattar bl.a. bruna mahogany-, scanbrown- och scanglow-minkskinn.

Turkistuottajat Oyj

Avainsanat:

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.