Tilikauden tulos muodostunee selvästi edelliskautta paremmaksi

Turkistuottajat Oyj:n hallitus ennakoi tänään julkistetussa osavuosikatsauksessa, että yhtiön 1.9.2005 alkaneen ja 31.8.2006 päättyvän tilikauden tulos muodostunee selvästi edellistilikauden tulosta paremmaksi. Katsauskauden päättymisen jälkeen Turkistuottajat Oyj on järjestänyt yhden huutokaupan 24.-28.3.2006. Huutokaupassa myytiin 2,3 miljoonaa minkinnahkaa (1,9 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 860.000 ketunnahkaa (680.000), 100.000 karakul-lampaannahkaa (66.000) ja 43.000 suomensupinnahkaa (27.000). Nahkamäärän kasvun ja hintatason nousun ansiosta huutokaupan myynnin arvo nousi 65 prosenttia vuoden takaista korkeammaksi ja oli 176,1 miljoonaa euroa (106,7 MEUR). Seuraavassa 14.-19.6.2006 järjestettävässä huutokaupassa tarjotaan 2,2 miljoonaa minkinnahkaa (1,5 miljoonaa vuodentakaisessa vastaavassa) ja 940.000 ketunnahkaa (820.000). Markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia, ja nahkojen hintatason sekä kysynnän uskotaan jatkuvan hyvinä. Tilikaudella välitettävän nahkamäärän, myynnin arvon ja liikevaihdon odotetaan olevan korkeammat kuin edellisellä tilikaudella. Nyt käsiteltävällä, 1.9.2005 alkaneella ja 28.2.2006 päättyneellä katsauskaudella Turkistuottajat Oyj järjesti kaksi huutokauppaa eli yhden huutokaupan vähemmän kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Vaikka välitetty nahkamäärä oli 14 prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella, välitysmyynnin arvo nousi 109,3 miljoonaan euroon (edelliskaudella 108,8 MEUR). Huutokaupoissa ja kauden aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 1,1 miljoonaa minkinnahkaa (1,7 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 930.000 ketunnahkaa (990.000), 320.000 karakul-lampaannahkaa (210.000) ja 41.000 suomensupinnahkaa (66.000). Minkinnahkojen USD-hintataso oli 16 prosenttia ja eurohintataso 27 prosenttia korkeampi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Ketunnahkojen USD-hinnat laskivat kaksi prosenttia, mutta eurohinnat nousivat kolme prosenttia. Konsernin liikevaihto laski neljä prosenttia ja oli 12,0 miljoonaa euroa (12,5 MEUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat kolme prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 16,9 miljoonaa euroa (16,3 MEUR). Katsauskauden liiketappio oli 4,7 miljoonaa euroa (-3,9 MEUR). Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 14 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,2 MEUR). Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,7 miljoonaa euroa (-2,5 MEUR). Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa tappiollinen (-0,51 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 52,8 prosenttia (helmikuun 2005 lopussa 47,9 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2005 52,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 105,4 miljoonaa euroa (28.2.2005 114,1 MEUR ja 31.8.2005 116,9 MEUR) ja oma pääoma osaketta kohden 14,33 euroa (28.2.2005 14,35 euroa ja 31.8.2005 15,73 euroa). Tilikauden kolmas osavuosikatsaus, joka kattaa 1.9.2005 alkaneen ja 31.5.2006 päättyvän jakson, julkaistaan 18.7.2006. LISÄTIETOJA: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit