Tilikauden tulos säilynee voitollisena - mutta jäänee selvästi edellistilikautta heikommaksi

Turkistuottajat Oyj:n 1.9.2006 alkaneen ja 31.8.2007 päättyvän tilikauden liikevaihto jää tänään julkistetun osavuosikatsauksen mukaan merkittävästi edellisen tilikauden liikevaihtoa alhaisemmaksi .Tulos säilynee voitollisena mutta jäänee selvästi edellisen tilikauden tulosta heikommaksi. Nyt tarkasteltavalla 31.5.2007 päättyvällä katsauskaudella yhtiö järjesti kolme huutokauppaa, ensimmäisen syyskuussa, toisen joulukuussa ja kolmannen maaliskuussa. Lisäksi touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyn huutokaupan ensimmäinen myyntipäivä ajoittui nyt tarkasteltavalle katsauskaudelle.

Nahkojen hintatason laskusta johtuen välitysmyynnin arvo laski 14 prosenttia ja oli 245,1 MEUR (285,8), vaikka välitetty nahkamäärä oli kuusi prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta korkeampi. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 4,1 miljoonaa minkinnahkaa, joista 630.000 touko-kesäkuun huutokaupan ensimmäisenä myyntipäivänä 31.5.2007 (3,4 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Katsauskaudella myytiin myös 1,6 miljoonaa ketunnahkaa (1,8 miljoonaa), 330.000 karakul-lampaannahkaa (420.000) ja 62.000 suomensupinnahkaa (84.000). Yhdysvaltain dollari oli suhteessa euroon syyskuun huutokaupan aikaan viisi prosenttia, joulukuun huutokaupan aikaan 11 prosenttia ja maaliskuun huutokaupan aikaan 10 prosenttia heikompi kuin edellisen vuoden vastaavissa huutokaupoissa. Minkinnahkojen USD-hintataso oli 16 ja eurohintataso 24 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Ketunnahkojen USD-hinnat laskivat yhden prosentin ja eurohinnat yhdeksän prosenttia.

Konsernin liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 25,8 MEUR (29,3 MEUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat neljä prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 28,0 MEUR (26,9 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Katsauskauden liiketappio oli 2,0 MEUR (2,6 MEUR voitollinen edellisellä vastaavalla katsauskaudella).

Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 28 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 2,4 MEUR (1,8 MEUR). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 330.000 euroa (4,5 MEUR). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,91 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,4 prosenttia (toukokuun 2006 lopussa 50,1 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2006 45,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 124,5 MEUR (31.5.2006 111,3 MEUR ja 31.8.2006 133,3 MEUR) ja osakekohtainen oma pääoma 15,66 euroa (31.5.2006 15,32 euroa ja 31.8.2006 16,53 euroa).

Yhtiön 1.9.2006 alkaneen ja 31.8.2007 päättyvän tilikauden viimeisen, 31.5.-5.6.2007 järjestetyn huutokaupan viisi myyntipäivää ajoittui katsauskauden jälkeen (edellisen tilikauden viimeinen huutokauppa järjestettiin 14.-19.6.2006). Huutokaupassa myydyistä 2,1 miljoonasta minkinnahasta (2,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa) 630.000 myytiin 31.5.2007. Katsauskauden päättymisen jälkeen myytiin myös 740.000 ketunnahkaa (890.000), 21.000 karakul-lampaannahkaa (13.000) ja 50.000 suomensupinnahkaa (38.000). Nahkamäärän ja hintatason laskun johdosta huutokaupan myynnin arvo jäi 21 prosenttia vuoden takaista alhaisemmaksi ja oli 95,5 MEUR (121,1 MEUR). Myynnin arvosta 18,4 MEUR kertyi 31.5.2007. Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän ennakoidaan olevan 8,4 miljoonaa nahkaa (8,8 miljoonaa edellistilikaudella ja välitysmyynnin arvon 323 MEUR (407 MEUR).


Lisätietoja: Viestintäjohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit