Tilinpäätöstiedote - Turkistuottajat Oyj:n tulos selvästi voitollinen

Turkistuottajat Oyj-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella (1. syyskuuta 2003 - 31. elokuuta 2004) 32,6 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Yhtiön välittämien turkisnahkojen määrä kasvoi kuusi prosenttia 7,7 miljoonaan nahkaan. Kokonaismyynnin arvo oli 297 miljoonaa euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli 234 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 350.000 euroa. Yhtiö järjesti tilikaudella viisi kansainvälistä huutokauppaa. Suomalaista alkuperää olevia nahkoja myytiin yhteensä 3,7 miljoonaa (edellisellä tilikaudella 3,3 miljoonaa), ja niiden arvo oli 187 miljoonaa euroa (145 miljoonaa euroa). Muista länsimaista, lähinnä Keski-Euroopasta peräisin olevia nahkoja myytiin 3,1 miljoonaa (3,1 miljoonaa), ja niiden arvo oli 95 miljoonaa euroa (76 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 28,7 miljoonaa euroa eli ne olivat samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella. Konsernin liiketulos oli 4,3 miljoonaa euroa, joka on 13 prosenttia liikevaihdosta ja 6,5 miljoonaa enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 2,8 miljoonaa euroa eli yhdeksän prosenttia liikevaihdosta, kun ne edellisellä tilikaudella olivat 2,5 miljoonaa euroa eli kymmenen prosenttia liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,0 miljoonaa euroa, 6,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Konsernin omavaraisuusaste oli 54 prosenttia (62 prosenttia edellisellä tilikaudella). Omavaraisuusasteen heikkeneminen johtuu myynti- ja tarhaajasaamisten kasvusta, joka puolestaan lisäsi vieraan pääoman tarvetta. Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Bruttoinvestoinnit olivat tilikauden aikana 1,3 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa edellisellä tilikaudella). Investoinneista 40 prosenttia kohdistui aineettomiin hyödykkeisiin, lähinnä it-sovellusten kehittämiseen, 50 prosenttia emoyhtiön aineellisiin hyödykkeisiin ja 10 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin hyödykkeisiin. Konsernin palveluksessa oli tilikaudella 305 henkilöä eli saman verran kuin edellisellä tilikaudella. Vakituisen henkilökunnan määrä oli 116 henkilöä (118 henkilöä). Valtaosa henkilökunnasta on määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Turkisnahkojen kysyntä oli vilkasta syyskuussa järjestetyssä tilikauden ensimmäisessä huutokaupassa, mutta sen jälkeen ruuhkat muokkaamoissa ovat hidastaneet ketunnahkojen lunastustahtia. Somisteiden ja erilaisten yhdistelmäpukineiden myynti on lähtenyt hyvin käyntiin, ja vähittäiskaupan varastot ovat pienet. Raaka-aineen hinnannousu ja vapaan maailmankaupan esteet jarruttavat tosin kauppaa merkittävimmillä markkina-alueilla. Vähittäiskaupan jatkuminen hyvänä edellyttää kylmiä syksy- ja talvisäitä lähiviikkoina. Syksyn vähittäismyynnin onnistuessa useimpien minkki- ja kettutyyppien dollarihinnat pysynevät vakaina. Nahkojen euromääräisten hintojen kannalta ratkaisevaa on kuitenkin dollarin kurssikehitys. Välitetävien nahkamäärien todennäköisestä kasvusta huolimatta konsernin kannattavuuden odotetaan heikkenevän, mutta liiketuloksen pysyvän selvästi voitollisena.Tilikauden tuloksen odotetaan jäävän edellistilikautta alhaisemmaksi. Osakekohtainen tulos oli päättyneellä tilikaudella 1,44 euroa (edellisellä 0,03 euroa) ja osakekohtainen omapääoma 15,51 (edellisellä 14,68). Turkistuottajat Oyj:n hallitus esittää 16. joulukuuta 2004 Vaasassa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että - 1.9.2003 alkaneen ja 31.8.2004 päättyneen tilikauden voittovaroista jaetaan osinkona osakkeenomistajille kahdessa erässä yhteensä 0,65 euroa/osake, eli yhteensä 2.340.000,00 euroa. Ensimmäinen erän, 0,14 euroa/osake, täsmäytyspäivä on 21.12.2004 ja osingonmaksu tapahtuu 29.12.2004. Toisen erän, 0,51 euroa/osake, täsmäytyspäivä on 11.1.2005 ja osingonmaksu tapahtuu 18.1.2005. Jälkimmäisen erän osalta osake on ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteena ilman osinko-oikeutta 7.1.2005. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että - 530.000,00 euroa siirretään vararahastoon, ja - loppu jätetään voittovarojen tilille. Turkistuottajat Oyj hallitus Psta Päivi Mononen-Mikkilä viestintäjohtaja puh. (09) 849 8332 ja 050 512 0322 LIITTEET: Tuloslaskelma ja tase, kts. liite

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa

Liitteet & linkit