TURKISTUOTTAJAT OYJ PÄÄSSYT ALUSTAVAAN SOPIMUKSEEN SAGAN DESIGN CENTER -KIINTEISTÖN JA TAVARAMERKKIEN KAUPPAHINNASTA

Turkistuottajat tiedotti 16.5.2011 neuvottelevansa osakkuusyhtiönsä, tanskalaisen Saga Furs of Scandinavia -osuuskunnan (SAGA) jäsenten välillä SAGA-yhteistyötä koskevista muutoksista.

SAGAn jäsenten väliset neuvottelut ovat edistyneet, ja niissä on saavutettu alustava yhteisymmärrys siitä, että Turkistuottajat Oyj hankkisi SAGAlta sen omistaman Design Center -kiinteistön 4 miljoonan euron sekä SAGA-tavaramerkit 1,5 miljoonan euron käteiskauppahinnalla. Järjestelyn toteutuminen edellyttää edelleen mm. lopullisten sopimusehtojen neuvottelemista ja hyväksyntää jäsenten ja SAGAn päättävissä toimielimissä.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti SAGAn jäsenten, ml. Turkistuottajat Oyj:n, sekä SAGA-osuuskunnan odotetaan tekevän järjestelyyn liittyvät omat sitovat päätöksensä kesäkuun 2011 aikana.

Edellä kuvatulla järjestelyllä ei sen toteutuessa ole vaikutusta Turkistuottajat Oyj:n antamiin kuluvaa tilikautta koskeviin näkymiin tai yhtiön taloudelliseen raportointiin.


TURKISTUOTTAJAT OYJ

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pertti Fallenius, puh. (09) 8498 334,
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 5120 322

Turkistuottajat Oyj on maailman ainoa turkishuutokauppayhtiö, joka tarjoaa sataprosenttisesti sertifioituja nahkavalikoimia. Turkistuottajat Oyj -konsernin kokonaismyynnin arvo tilikaudella 2009/10 oli 441,8 MEUR ja liikevaihto 45 MEUR. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa, Venäjä ja Kaukoitä. Turkistuottajat Oyj myy ainoana turkishuutokauppayhtiönä Saga ®-tavaramerkkiin oikeutettuja turkisnahkoja. www.ffs.fi

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Liitteet & linkit