Ursprungsgaranti för pälsplagg på kommande

Från och med denna höst kan konsumenterna köpa pälsplagg med ursprungsgaranti.

OA™- programmet (Origin Assured), som lanserades i december 2006 av fyra internationella auktionsbolag, bl.a. det finska Turkistuottajat Oyj samt det internationella pälshandlarförbundet IFTF, omfattar nu även handelns nästa led, detaljhandeln.

I programmets pilotskede deltar pälsaffärer från 11 länder; Danmark, Finland, Grekland, Hongkong, Italien, Kanada, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. Programmet, vars genomförande övervakas av det oberoende auditeringsinstitutet Cotecna från Schweiz, presenterades vid Turkiskaupan Liitto ry:s säsongöppning i Helsingfors i dag.

OA™- etiketten utgör en garanti för konsumenten att plaggets råvara härstammar från länder som följer antingen EU-lagstiftningen eller den lagstiftning som är gällande i Nordamerika om uppfödning av pälsdjur och pälsdjurens välmående. OA™ är en del av de internationella auktionshusens egna varumärken som baserar sig på noggrann kvalitetssortering av skinnen, t.ex. SAGA som säljs med ensamrätt av Turkistuottajat Oyj.

Det finska bolagets SAGA-utbud omfattar mink-, räv- och finnsjubbskinn från antingen EU-området eller Norge. Ifall skinnkvaliteten inte uppfyller SAGA-kraven men ursprungskriteriet uppfylls, får skinnen endast OA-etikett. Ett utomstående auditeringsinstitut övervakar att kedjan från auktionshus via tillverkare till detaljhandeln är oklanderlig.

Enligt Turkiskaupan Liitto ry:s viceordförande, Turkistuottajat Oyj:s informationsdirektör Päivi Mononen-Mikkilä, blir råvarukedjan ännu lättare att spåra tack vare OA™. De finska pälsfarmarnas certifieringsprogram, som redan omfattar nästan hälften av pälsproduktionen i Finland, stöder programmet i början av värdekedjan. Mononen-Mikkilä bedömer, att OA-programmet är genomfört i sin helhet om ca fem år.

Vid Turkiskaupan Liitto ry:s tillställning i dag visade Andström, Gemmi, Bulevardi 5, Rosafox, Salon Turkisateljee samt Turkisompelimo Arffman säsongens pälsplagg. Dessutom visades en kollektion gjord av Nikoline Liv Andersen från Danmark i samarbete med SAGA samt skapelser av Anton Hinkonen och Laura Juslin, studerande vid Konstindustriella Högskolan.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Multimedia

Multimedia