Välitetty nahkamäärä ja liikevaihto kasvoivat – myynnin arvo jäi edellistä vastaavaa katsauskautta alhaisemmaksi

Turkistuottajat Oyj:n 1. syyskuuta 2007 alkaneella ja 30. marraskuuta 2007 päättyneellä tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä välitetty nahkamäärä ja liikevaihto kasvoivat edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna. Myynnin arvo jäi alhaisemmaksi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella.

Turkistuottajat Oyj-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua. Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskaudella yhden huutokaupan syyskuussa 2007. Huutokaupassa ja syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin pääosin edellisellä tilikaudella lajitellut 760.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 380.000), 780.000 ketunnahkaa (671.000), 23.000 karakul-lampaannahkaa (12.000) ja 22.000 supinnahkaa (12.000). Nahkojen hintataso oli keskimäärin 37 prosenttia alhaisempi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Nahkamäärien selvästä kasvusta huolimatta myynnin arvo 52,3 miljoonaa euroa oli kahdeksan prosenttia edellistä vastaavaa katsauskautta pienempi (56,7 MEUR).

Välitetyn nahkamäärän kasvun ansiosta konsernin liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ja oli 6,3 miljoonaa euroa (5,5 MEUR). Liiketoiminnan kulut olivat edellisen vastaavan katsauskauden tasolla eli 7,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa eli 18 prosenttia liikevaihdosta (-1,9 MEUR ja 35 prosenttia).

Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 34 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 410.000 euroa (620.000 euroa). Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 730.000 euroa (-1,3 MEUR). Tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa tappiollinen (-0,27 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,7 prosenttia (marraskuun 2006 lopussa 56,8 ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2007 45,4 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 121,7 miljoonaa euroa (30.11.2006 106,0 MEUR ja 31.8.2007 131,7 MEUR).

Katsauskauden päättymisen jälkeen Turkistuottajat Oyj on järjestänyt kaksi huutokauppaa, ensimmäisen 18.-21.12.2007 ja toisen 21.1.2008. Huutokaupoissa myytiin 830.000 minkinnahkaa (930.000 joulukuun 2006 huutokaupassa), 260.000 ketunnahkaa (310.000), 230.000 karakul-lampaannahkaa (230.000) ja 41.000 suomensupinnahkaa (23.000). Huutokauppojen myynnin arvo, yhteensä 46,4 miljoonaa euroa oli 34 prosenttia joulukuun 2006 huutokaupan myynnin arvoa (70,2 MEUR) pienempi. Huutokaupoista kertynyt liikevaihto jäi 28 prosenttia joulukuun 2006 huutokaupasta kertynyttä liikevaihtoa alhaisemmaksi.

Turkisten vähittäismyyntisesonki käynnistyi hitaasti marras-joulukuussa mutta vilkastui tammikuussa kylmien säiden ja taloudellisen kasvun ansiosta yhtiön päämarkkina-alueilla Kiinassa ja Venäjällä. Se, millaiseksi yhtiön 1.9.2007 alkaneen ja 31.8.2008 päättyvän tilikauden tulos muodostuu, riippuu maalis-huhtikuun (30.3.-4.4.) ja kesäkuun (4.-9.6.) huutokauppojen tuloksista, sillä valtaosa tilikauden aikana myytävistä nahoista tarjotaan näissä huutokaupoissa.

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa