Välitetty nahkamäärä kasvoi selvästi – heikko dollari painoi myynnin arvoa

Turkistuottajat Oyj:n 1.9.2007 alkaneen tilikauden tänään julkistettu kolmas osavuosikatsaus kertoo yhtiön välittämän nahkamäärän selvästä kasvusta edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna. Kasvun ansiosta USD-määräinen myynnin arvo kasvoi kahdeksalla prosentilla 348,9 miljoonaan dollariin. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen euromääräinen myynnin arvo laski kuitenkin viidellä prosentilla 233,4 miljoonaan (245,2 MEUR).

Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2007 – 31.5.2008 aikana neljä huutokauppaa, syyskuussa, joulukuussa, tammikuussa ja maaliskuussa. Edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta poiketen yhtiö järjesti tammikuussa yhden päivän mittaisen huutokaupan, jossa myytiin ketun- ja suomensupinnahkoja. Toisaalta 31.5.2007 päättyneellä katsauskaudella touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyn huutokaupan ensimmäinen myyntipäivä ajoittui 31.5.2007 päättyneelle katsauskaudelle. Vuonna 2008 vastaavan huutokaupan myynti ajoittui kokonaisuudessaan 31.5.2008 päättyneen katsauskauden ulkopuolelle. Huutokaupoissa ja syksyn aikana tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 4.300.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 4.100.000), 1.700.000 ketunnahkaa (1.600.000), 430.000 karakul-lampaannahkaa (330.000) ja 100.000 supinnahkaa (62.000). Minkinnahkojen USD-hintataso oli seitsemän prosenttia korkeampi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen minkinnahkojen eurohintataso jäi seitsemän prosenttia alhaisemmaksi kuin edellisellä vastaavalla katsauskaudella. Ketunnahkojen USD-hinnat laskivat yhden prosentin ja eurohinnat 12 prosenttia.

Konsernin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia ja oli 27,0 miljoonaa euroa (25,8 MEUR). Liiketoiminnan kulut kasvoivat kuusi prosenttia ja olivat 29,6 miljoonaa euroa (28,0 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Henkilöstökulujen noin miljoonan euron kasvusta kaksi kolmasosaa aiheutui eläkekulujen noususta. Katsauskauden liiketappio oli 2,4 miljoonaa euroa (-2,0 MEUR).

Konsernin nettorahoitustuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,4 MEUR). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 11.000 euroa tappiollinen (+330.000). Tulos osaketta kohden oli 0,01 euroa tappiollinen (+0,06 euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 52,1 prosenttia (toukokuun 2007 lopussa 46,4 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2007 45,4 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 110,3 miljoonaa euroa (31.5.2007 124,5 MEUR ja 31.8.2007 131,7 MEUR) ja oma pääoma osaketta kohden 15,62 euroa (31.5.2007 15,66 euroa ja 31.8.2007 16,35 euroa).

Turkistuottajat Oyj:n tilikauden 1.9.2007 - 31.8.2008 viimeinen huutokauppa järjestettiin 4. – 9.6.2008 (edellisen tilikauden vastaava huutokauppa järjestettiin 31.5. – 5.6.2006). Huutokaupassa myytiin 2,4 miljoonaa minkinnahkaa (2,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 490.000 ketunnahkaa (740.000), 77.000 karakul-lampaannahkaa (21.000) ja 37.000 suomensupinnahkaa (50.000). Yhdysvaltain dollari oli 17 prosentti heikompi kuin vastaavan huutokaupan aikana edellisellä tilikaudella. Huutokaupan myynnin arvo laski neljä prosenttia vuoden takaisesta ja oli 92,0 miljoonaa euroa (95,4 miljoonaa).

Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän ennakoidaan olevan 9,4 miljoonaa nahkaa (8,4 miljoonaa edellisellä tilikaudella) ja välitysmyynnin arvon 326 miljoonaa euroa (323 MEUR). Välitetyn nahkamäärän kasvun ansiosta liikevaihto nousee edellisen tilikauden liikevaihtoa korkeammaksi. Tilikauden tulos säilynee edellisen tilikauden tuloksen tasolla.

LISÄTIETOJA: Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. (09) 849 8332

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa