Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Turkistuottajat Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kokkolassa 21.1.2011 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2009 alkaneelta ja 31.8.2010 päättyneeltä tilikaudelta.  Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustivat yhteensä 390.372 osaketta (10,8 % yhtiön kaikista osakkeista), esittämän OYL 13:7 mukaisen vähemmistöosinkovaatimuksen perusteella jakaa osakkeenomistajille osinkona 1,06 euroa osakkeelta eli yhteensä 3.816.000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.1.2011 ja osingon maksupäivä 2.2.2011. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään suhdannerahastoon 850.000 euroa ja loppu jätetään voittovarojen tilille.


Hallituksessa jatkavat edelleen turkistuottajat Jorma Kauppila (varalla Kari Manninen), Markku Koski (varalla Ulf Enroth), Pentti Lipsanen (varalla Jukka Nordberg), Rainer Sjöholm (varalla Stefan Wik) ja diplomi-insinööri Helena Walldén (varalla toimitusjohtaja Pertti Fallenius). Turkistuottaja Esa Rantakankaan tilalle valittiin turkistuottaja Hannu Sillanpää (varalla Jorma Eilonen). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski.

Turkistuottajat Oyj:n yhtiökokous
psta
Päivi Mononen-Mikkilä
viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja
puh. 050 512 0322

Turkistuottajat Oyj on maailman ainoa turkishuutokauppayhtiö, joka tarjoaa sataprosenttisesti sertifioituja nahkavalikoimia. Turkistuottajat Oyj -konsernin kokonaismyynnin arvo tilikaudella 2009/10 oli 441,8 MEUR ja liikevaihto 45 MEUR. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa, Venäjä ja Kaukoitä. Turkistuottajat Oyj myy ainoana turkishuutokauppayhtiönä Saga ®-tavaramerkkiin oikeutettuja turkisnahkoja. www.ffs.fi

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.

Tilaa