YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turkistuottajat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.1.2010 alkaen klo 13 Radisson Blu Royal -hotellin tiloissa osoitteessa Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Tilikauden 1.9.2008-31.8.2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.9.2008–31.8.2009 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.1.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.2.2010. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §, 4 §, 9 §, 12 § ja 13 § muutettaisiin. Muutos käsittää yhtiön toimialan laajentamisen, yhtiökokouksen kutsuajan ja -tavan sekä ilmoittautumisajan muuttamisen sekä eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. 16. Kokouksen päättäminen TURKISTUOTTAJAT OYJ

Yrityksestä

Turkistuottajat Oyj on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö. Tärkein tehtävämme on turkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa huutokaupoissa. Asiakkaitamme ovat tarhaajat ja muut nahkojen toimittajat sekä kansainväliset turkisnahkojen ostajat, välittäjät ja muoti- ja tekstiilialan yritykset.