Tukes Tutkinut Fortumin Joulukuisten Öljyvahinkojen Syyt

TUKES TUTKINUT FORTUMIN JOULUKUISTEN ÖLJYVAHINKOJEN SYYT Turvatekniikan keskus (TUKES) on tutkinut Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin ja Porvoon jalostamoilla joulukuussa 2001 tapahtuneiden öljyvahinkojen syyt. Naantalin erikoistuotejalostamolla 10.12.2001 öljyä pääsi säiliösiirron yhteydessä avonaiseksi unohdetun imulinjan kautta öljynkeräyskaukaloon, josta sitä edelleen vuoti maahan noin 300 m3. Pääosa tästä öljystä valui maaston kautta turva-altaaseen, josta se kerättiin pois. Kuitenkin osa öljystä imeytyi maastoon ja suotautui mereen. Syynä Naantalin tapahtumaan oli inhimillinen erehdys. Vastaavia tapauksia on jalostamolla ollut aiemminkin pienemmässä mitassa. Tutkijaryhmän mukaan jalostamolla tulee tehostaa johtamisjärjestelmää ja häiriötilanteiden seurantaa sekä tehdä eräitä teknisiä parannuksia. Porvoon jalostamolla sattui 31.12.2001 vaurio satamasta varastoalueelle johtavassa putkilinjassa. Kevyttä dieselöljyä vuoti maahan useita satoja kuutioita. Syynä oli öljyputken murtuma, joka oli alkanut 1967 rakennetun putkiston käytöstä poistetun Y-haaran hitsaussauman alueelta. Murtuma johtui teräksen haurastumisesta kylmän pakkassään vaikutuksesta. Vastaavien tilanteiden estämiseksi tulee kartoittaa samantyyppistä materiaalia olevien putkilinjojen haurasmurtumamahdollisuudet, poistaa vanhat käyttämättömät putkiosuudet sekä tehostaa jäätymisriskikohteiden kartoi tusta ja poistamista. Tutkimusraportit on saatavissa tämän tiedotteen liitteenä Internetistä: http: www.tukes.fi. Lisätietoja: Naantalin 10.12.2001 tapauksen tutkinta: ylitarkastaja Heikki Penttinen, 040 510 9770 Porvoon 31.12.2001 tapauksen tutkinta: ylitarkastaja Anne-Mari Lähde, 09-616 7362, 040 513 2928 Yleistä onnettomuustutkinnasta ja laitosvalvonnasta: johtaja Heikki Salonen, 09-616 7360, 040 580 3180 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00010/wkr0002.pdf

Tilaa