TUTOR INVEST SIJOITTAA DBC INTERNATIONALIIN

Pääomasijoitusyhtiö Tutor Invest sijoittaa aktiivisia fysioterapia- ja kuntoutuspalveluja tarjoavaan DBC:hen. Panostuksen tavoitteena on tukea ja jatkaa DBC:n toiminnan laajentamista.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Suomessa yli miljoona kärsii pitkäaikaisista selkä-, niska- ja olkapääongelmista. Vuosittain tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvat suorat kustannukset ovat noin 600 miljoonaa sekä työ- ja toimintakyvyn alentumisen työpanosmenetykset noin kaksi miljardia euroa. Niin sanotut tule-sairaudet ovat yleisin syy lääkärissä käyntiin ja työpoissaoloihin sekä toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. DBC kehittää hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä teknologiaa erityisesti selän, niskan, olkapään ja polven aktiiviseen fysioterapiaan ja kuntoutukseen. DBC (documentation based care) tarkoittaa tutkimukseen ja kliiniseen näyttöön perustuvaa dokumentoitua, toimintakykyä palauttavaa hoitomenetelmää ja sitä käytetään yhtiön omilla kuntoutusklinikoilla. DBC:n kehittämä hoito ja kuntoutus koostuu mm. aktiivisesta liikehoitomenetelmästä, patentoidusta teknologiasta ja korkeatasoisista mittaus- ja seurantajärjestelmistä. Noin 100 000 potilaalta yli kymmenen vuoden aikana kerätyt tulokset osoittavat, että potilaat, joilla on kroonisia, toistuvia, tapaturman tai leikkauksen jälkeisiä vaivoja, hyötyvät DBC-kuntoutuksesta. - Uskon, että DBC:llä on vahvan lääketieteellisen osaamisensa ja erinomaisen palvelukonseptinsa ansiosta mahdollisuus vahvistaa asemaansa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Fysioterapia- ja kuntoutusmarkkinat ovat fragmentoituneet ja on oletettavaa, että edessä on konsolidoitumiskehitystä kuten terveydenhoitosektorilla on yleisesti tapahtunut, Tutor Investin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee sanoo. - Teemme jatkuvaa tieteellistä tutkimusta tuki- ja liikuntaelinten hoidosta ja uskomme, että aktiivisella tule-terveyden edistämisellä saavutetaan merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä ja tuetaan erityisesti työikäisen väestön työ- ja toimintakykyä, DBC:n toimitusjohtaja Petri Kiviranta ja yksi yhtiön perustajista, lääketieteellinen johtaja Simo Taimela toteavat.

Liitteet & linkit