Epoksipinnoitustyössä tarvitaan huolellista suojautumista

Tiedote 23/2015, 7.4.2015, Helsinki

Työterveyslaitos on tuottanut rakennusalalle tietopaketin ” Epoksikansio –kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä”, joka sisältää ohjeita alalla toimiville yrityksille, työntekijöille ja työterveyshuolloille.  Kansio on tulossa internettiin kaikkien saataville. Se esitellään huhti-toukokuussa useille paikkakunnille suuntautuvalla koulutuskiertueella.

Epoksiyhdisteet ovat yleisiä työperäistä allergista kosketusihottumaa aiheuttavia kemikaaleja. Epoksikansio syntyi Työterveyslaitoksen Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla -hankkeen tuloksena. Hankkeessa selvitettiin epoksiyhdisteiden aiheuttamia ammattitauteja ja niiden ehkäisyä rakennusalalla. Siinä muun muassa analysoitiin potilasaineistoa, testattiin käsine- ja suojavaatemateriaaleja sekä mitattiin pinnoitustyöpaikoilla ihon altistumista epoksiyhdisteille ja havainnoitiin työtapoja.

Työperäiset allergiat epoksiyhdisteille ovat yleistyneet viime vuosina

Epoksipinnoitteiden käyttö on yleistä esimerkiksi lattia- ja julkisivutöissä sekä uusilla pinnoitustekniikoilla tehdyissä viemärien saneeraustöissä. Epoksiallergiaan liittyvät iho-oireet ovat usein niin hankalia, että allergisoituneen työntekijän on lopetettava kokonaan epoksituotteiden käsittely ja vaihdettava alaa.

- Huomasimme hankkeessa, että yrityksissä ja työterveyshuolloissa tarvitaan paljon tietoa epoksiyhdisteiden ja myös muiden pinnoitekemikaalien ihovaikutuksista sekä ohjeita turvalliseen työskentelyyn ja suojautumiseen, kertoo vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck Työterveyslaitoksesta.

Työpaikoilla oli käytössä yleisesti nahka/kangaskäsineet, jotka eivät suojaa ihoa riittävästi. Pintamittauksissa epoksiyhdisteitä löytyi myös työympäristöstä, kuten työvälineistä, suojavälineistä ja työskentelyalueen pinnoilta, joiden koskettamista työntekijät eivät osaa varoa.

Huolelliset työtavat ja suojautuminen ovat tärkeimpiä keinoja ehkäistä epoksi-ihottumaa

Työpaikoilla tulisi käyttää kemikaalinsuojakäsineitä, joissa on riittävän pitkä varsi. Niiden päällä voidaan käyttää lisäksi useita kerroksia kertakäyttökäsineitä, joita riisutaan kerroksittain lyhyin väliajoin. Näin vältetään myös ympäristön likaantuminen.

- Pinnoitusyritysten työterveyshuoltojen tulee ehkäisevässä toiminnassaan ja neuvonnassaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ihoriskeihin, muistuttaa ylilääkäri Kristiina Aalto-Korte Työterveyslaitoksesta.

EPOKSIKANSIO – Kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä saatavissa maksutta internetistä 27.4.2015 alkaen

Kansio sisältää tiivistettyä tietoa ja ohjeita mm. allergiaa aiheuttavista kemikaaleista, riskinarvioinnista, vaarojen torjunnasta, suojautumisesta, uuden työntekijän perehdytyksestä ja työterveyshuollon toiminnasta. Internettiin tuleva aineisto esitellään kaikille avoimella koulutuskiertueella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa huhti- ja toukokuun 2015 aikana.

Hankkeen päärahoittajat ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Lisätietoa

Vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck, beatrice.back@ttl.fi, p. 030 474 2954

Erikoistyöhygieenikko Erja Mäkelä, erja.makela@ttl.fi, p. 030 474 2595

Ylilääkäri Kristiina Aalto-Korte, kristiina.aalto-korte@ttl.fi, p. 030 474 2292

Koulutuskiertue

Tietoa ja ilmoittautuminen maksuttomaan koulutuskiertueen tilaisuuteen:
https://koulutus.ttl.fi/eTaika_Tiedostot/2/TapahtumanTiedostot/3312/Epoksipreventiokiertue_2015.pdf

Materiaali

Epoksikansion sijainti 27.4.2015: www.ttl.fi/epoksikansio

Aineisto on tilattavissa paperisena osoitteesta www.ttl.fi/verkkokauppa

Tutustu myös

Henkilönsuojaimet Työterveyslaitoksen verkkosivuilla
http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/henkilonsuojaimet/Sivut/default.aspx

Malliratkaisu Henkilönsuojaimet saneerattaessa viemäreitä epokseilla ja uretaaneilla

http://www.ttl.fi/fi/malliratkaisut/riskienhallinnan_malliratkaisut/rakentaminen_ja_saneeraus/Documents/Malliratkaisu_Henkilonsuojaimet_saneerattaessa_viemareita_epokseilla_ja_uretaaneilla.pdf

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa