Huonosti hoidettu sisäilmaongelma aiheuttaa turhaa stressiä ja rahanmenoa

Tiedote 01/2015, Helsinki

Kosteus- tai homevaurioepäilyn selvittämiseen tarvitaan eri alojen ammattilaisten ryhmä, huolellinen tilanneselvitys, kunnollinen suunnitelma ja riittävästi viestintää. Suunnitelmallisuuden puutteesta seuraa helposti vääriä ratkaisuja, ja huono viestintä aiheuttaa ihmisissä ylimääräistä huolta omasta terveydestä. Työterveyslaitoksen uusi opas Kosteus- ja homevauriot – Ratkaisuja työpaikoille neuvoo, miten toimia, kun sisäilmaongelma huomataan.

– Sisäilmaongelmissa yksi tärkeimpiä asioita on selvittää ongelman syy perusteellisesti. Kun rynnätään korjaamaan ensimmäinen havaittu ongelma sen kummemmin tutkimatta, todellinen syy voi jäädä piiloon. Rahaa palaa, jos sama nurkka avataan moneen kertaan, kertoo tiimipäällikkö Sanna Lappalainen Työterveyslaitoksesta.

Kun sisäilmaongelmaa ratkotaan suunnitelmallisesti, vaihe vaiheelta, tilanteesta saadaan kokonaiskuva ja vältytään todennäköisesti virhearvioinneilta.

– Ei ole harvinaista, että palkataan yksittäinen asiantuntija selvittämään tilannetta. Hän vakuuttaa, että ongelma on helppo ja nopea korjata. Kun tilanne ei paranekaan pintapuolisen korjauksen jälkeen, ihmisten luottamus menee ja pinna alkaa kiristyä heti prosessin alkuvaiheissa, lisää teemajohtaja Marjaana Lahtinen Työterveyslaitoksesta.

Selvittämiseen tarvitaan monen eri ammattilaisen asiantuntemus

Ensimmäinen askel sisäilmaongelman selvittämiseksi on koota moniammatillinen työryhmä, niin sanottu sisäilmaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tehdä yhdessä keskustellen ja sopien huolellinen suunnitelma sekä valvoa sen toteutusta. Ensin tehdään alustava selvitys ja teetetään tarvittavat tutkimukset. Selvitysten ja tutkimusten perusteella ryhmä määrittelee ongelman. Vasta sitten ryhdytään korjauksiin.

– Suunnitelmallisella toiminnalla saadaan mahdollisimman monen eri ihmisen asiantuntemus ja näkemykset käyttöön. Se on tärkeää, sillä sisäilmaongelmat ovat usein monimutkaisia, painottaa Lappalainen.

Jos virallista viestintää ei ole, huhupuheet valtaavat alaa

Kosteus- ja homevauriot voivat aiheuttaa erilaista oireilua. Oireilun taustamekanismit ja syy-seuraussuhteet tunnetaan toistaiseksi puutteellisesti eikä terveysperusteisia raja-arvoja altisteille ole.

– Verkossa liikkuu lisäksi monenlaisia ”asiantuntijoita”, jotka täyttävät tiedon puutteen luoman tilan omilla näkemyksillään. Ei ole ihme, että työntekijöiden huoli terveydestä kasvaa helposti hyvin suureksi. Vaarana on, että koko työyhteisön ilmapiiri tulehtuu prosessin kuluessa, Lahtinen varoittelee.

Säännöllinen, avoin ja rehellinen tiedottaminen rauhoittaa ihmisiä ja estää välien kiristymisen. Uskottavaa viestintää syntyy, kun kukin asiantuntija vastaa oman alansa aiheista. Keskenään ristiriitaisia viestejä ei pitäisi päästää liikkeelle: ne romahduttavat ihmisten luottamuksen nopeasti.

– On harmittavaa, ettei viestinnän tärkeyttä ei ole vieläkään ymmärretty riittävästi kosteusvaurioiden hallinnassa. Tieto siirtyy ihmiseltä toiselle vain kertomalla, ja asiallisen tiedon saaminen on paras keino luottamuksen rakentamiseksi, painottaa Lappalainen.

Tietoa oppaasta

Oppaaseen on koottu keskeisin tutkimukseen pohjaava tieto. Luvut ovat tiiviitä ja kunkin luvun lopussa kerrotaan, mistä saa lisätietoa. Opas on suunnattu erityisesti työterveyshuolloille, linjajohdolle, työsuojelu- ja työturvallisuushenkilöstölle sekä kiinteistöhuollosta vastaaville henkilöille. Opasta voivat työssään hyödyntää myös esimerkiksi suunnittelijat, arkkitehdit ja sisäympäristön asiantuntijat ja se on hyvä työkalu kaikille työpaikkojen sisäympäristöryhmissä toimiville.

Lisätiedot

teemajohtaja Marjaana Lahtinen, Työterveyslaitos, puh. 043 824 0306, marjaana.lahtinen[at]ttl.fi
tiimipäällikkö Sanna Lappalainen, Työterveyslaitos, puh. 040 715 2204, sanna.lappalainen[at]ttl.fi

Tutustu oppaaseen

Kosteus- ja homevauriot – Ratkaisuja työpaikoille. Heidi Salonen et al. Työterveyslaitos 2014

Arvostelukappaleet ja kirjan myynti

TTL-Kirjakauppa, puh. 030 474 2543, kirjakauppa@ttl.fi

www.ttl.fi/verkkokauppa

Sisäilmaryhmän jäsenet

Sisäilmaryhmässä on tavallisesti vähintään

  • työnantajan edustaja
  • työntekijöiden edustaja(t)
  • työsuojelun edustaja(t)
  • kiinteistön omistajan edustaja(t)
  • työterveys- tai kouluterveydenhuollon edustaja

Sisäilmaryhmään on lisäksi hyvä kuulua

  • sisäympäristöasiantuntija
  • viestinnän asiantuntija
  • terveydensuojeluviranomainen (kun ongelma esiintyy päiväkodissa, oppilaitoksessa vanhainkodissa tms. julkisessa tilassa)

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia