Hyvin suunniteltu avotoimisto parantaa työhyvinvointia ja työtehoa

Työterveyslaitos tiedottaa, 48/2015, Helsinki 22.9.2015

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa tyytyväisyys työympäristöön, työhyvinvointi ja suoriutuminen työssä parantuivat merkittävästi avotoimistossa, kun suunnittelussa huomio kiinnitettiin toimistoympäristöön kokonaisuutena. Toimistoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon toimiston akustiikan ohella myös tilojen lämpötila ja ilmanvaihto.

Avotoimistojen perinteiset haasteet, kuten puheäänet ja työrauhan puute, tunnetaan yleisesti. Tutkimuksissa avotoimistojen olosuhteita, kuten lämpötilaa ja akustiikkaa, tarkastellaan usein erillisinä tekijöinä, mutta oikeassa toimistoympäristössä ne kaikki vaikuttavat samanaikaisesti. Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa toimistojen keskeisiä olosuhteita, akustiikkaa, lämpötilaa ja ilmanvaihtoa tutkittiin samanaikaisesti.

Huonosta avotoimistosta kärsivät sekä työnantaja että työntekijä

Tutkimuksen mukaan huonosti suunnitellussa avotoimistossa suoriutuminen laski jopa 7 % siitä, mihin samat henkilöt keskimäärin pystyivät hyvin suunnitellussa avotoimistossa.

– Huonosti suunnitelluissa toimistoissa suoriutuminen laski erityisesti työmuistin toimintaa, jolla on työssä suoriutumisen kannalta keskeinen rooli, kertoo tutkija Johanna Varjo Työterveyslaitoksesta.

Tutkimukseen osallistuneiden omat kokemukset tutkituista olosuhteista vahvistivat työtehosta saatuja tuloksia. Työympäristö kokonaisuudessaan koettiin positiivisemmaksi avotoimistossa, jossa akustiset ratkaisut vaimensivat tarpeettomien puheäänten erotettavuutta, tilojen lämpötila oli neutraali ja ilmanvaihto riittävä. Sen sijaan huonosti suunnitellussa avotoimistossa kuormittuneisuutta ja vireystilan laskua raportoitiin enemmän. Lisäksi oireita, kuten päänsärkyä ja huonovointisuutta, raportoitiin määrällisesti enemmän, vaikka koetut oireet olivatkin pääosin lieviä.

Tilaratkaisuna avotoimistot ovat tilatehokkaita ja niiden oletetaan parantavan organisaation tuottavuutta, kun työtoverit ovat helposti tavoitettavissa.

– Tutkimuksen perusteella voidaan osoittaa, että ennen kuin avotoimistoille annettuja odotuksia voidaan täyttää, tilojen tulee olla hyvin suunnitellut, Varjo korostaa.

– On merkittävää, että tilojen suunnittelulla nähtiin olevan vaikutus jo parin tunnin työskentelyn aikana. Tärkeää on, että tilasuunnittelussa tehdään oikeita ratkaisuja, sillä vaikutusten voidaan olettaa lisääntyvän kun tarkastellaan koko työpäivää, jatkaa Varjo.

Tutkimusta aidoissa olosuhteissa

Tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen tiloissa 12 hengen avotoimistossa, jossa verrattiin keskenään kahta toisistaan selvästi poikkeavaa olosuhdetta huoneakustiikan, lämpötilan ja ilmanvaihdon osalta. Tutkimukseen osallistui 65 henkilöä. Tutkimuksen kesto molemmissa olosuhteissa oli 2 tuntia, jonka aikana osallistujat suorittivat erilaisia työsuoriutumista mittaavia tehtäviä ja vastasivat mm. työskentelyolosuhteita ja työssä jaksamista koskeviin kyselyihin. Tutkimukseen valitut tehtävät vastaavat yleisesti tietotyötä avotoimistoissa.

Nyt toteutettu tutkimus käsitteli keskittymistä vaativaa asiantuntijatyötä. Tärkeää onkin huomioida työn asettamat vaatimukset tiloille jo siinä vaiheessa, kun avotoimistoja suunnitellaan. Esimerkiksi erityistä keskittymistä ja tarkkuutta vaativa työ ei välttämättä sovellu avotoimistoihin. Nykyään rakennetaankin paljon myös tilatehokkaita monitilatoimistoja, joissa erilaisille työtehtäville on suunniteltu vaihtoehtoisia työtiloja.

Tutkimus on julkaistu Journal of Environmental Psychology -lehdessä: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.08.001

Lisätiedot

Vanhempi tutkija Valtteri Hongisto, p. 040 585 1888, valtteri.hongisto[at]ttl.fi
Tutkija Johanna Varjo, p. 043 825 3192, johanna.varjo[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa