Kampaajat eivät altistu tavanomaista enempää hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille

Työterveyslaitos ja THL tiedottavat 4.8.2016 (Tiedote 41/2016)

Kampaajat eivät altistu muuta väestöä enempää hormonitoimintaa häiritseville parabeeneille, bisfenoli A:lle tai resorsinolille, kertoo Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus. Tutkimuksessa mitattiin 77:ltä eri puolilla Suomea työskentelevältä kampaajalta virtsan kemikaalien pitoisuudet biomonitoroinnin avulla.

Kampaajien ja muun väestön hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien pitoisuudet virtsassa alittavat selkeän terveysriskin kynnysarvot. Tieto sekä resorsinolin että pidempiketjuisten parabeenien ja bisfenoli A:n terveysvaikutuksista on kuitenkin vielä osin puutteellista, eikä ehdotonta kynnysarvoa ole.

”Kampaajien altistumista kemikaaleille on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän, vaikka kauneudenhoitoalan työntekijöiden altistuminen kemikaaleille on askarruttanut jo pitkään,” kertoo vanhempi asiantuntija Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta. Työperäisen hormonihäiriköille altistumisen sijaan aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty koko väestön yleistä, ympäristöperäistä tausta-altistumista.

”Jokainen meistä voi altistua näille kemikaaleille ruoan, juoman ja kuluttajatuotteiden kautta. Altistuminen on jatkuvaa,” muistuttaa THL:n johtava tutkija Hannu Kiviranta.

Allergiat ja astma kampaajan ammattitauteja

Kampaajat altistuvat työssään kuitenkin lukuisille muille kuin nyt tutkituille kemikaaleille. Niiden aiheuttamat ihoallergiat ja astma ovat kampaajien ammattitauteja ja voivat johtaa jopa ammatinvaihtoon. Kampaajan ammatti voikin sopia huonosti henkilöille, joilla on astma tai atooppinen iho.

Kosmetiikkateollisuus on korvannut nyt tutkittuja parabeeneja monissa tuotteissa isotiatsolini-yhdisteillä, jotka ovat aiheuttaneet paljon allergisia ihottumia sekä kuluttajilla että kauneudenhoitoalalla ja muissa ammateissa.

”Kampaajien altistumista kemikaaleille tulee seurata jatkossa säännöllisesti,” korostaa Santonen. ”Käytössä olevien kemikaalien riskit pitää arvioida huolella tutkitun tiedon pohjalta.”

Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö.

Lähde: Simo Porras ym., Kampaajien altistuminen tietyille hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille. Työterveyslaitos, 2016. http://www.julkari.fi/handle/10024/130765

Lisätiedot

Tiina Santonen
vanhempi asiantuntija
Puh. 030 474 2666
Työterveyslaitos
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Hannu Kiviranta
johtava tutkija
Puh. 029 524 6361
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi 

Töissä terveenä – ammatinvalinta, allergia, ihottuma ja astma

Parabeenit Parabeeneja käytetään säilöntäaineena kosmetiikassa, hygieniatuotteissa ja joskus myös elintarvikkeissa. Parabeeneille voi altistua ihon tai ravinnon kautta. Parabeenien epäillään olevan allergisoivia ja niillä saattaa olla lievä estrogeeninen vaikutus.

Bisfenoli A Bisfenoli A:ta (BPA) käytetään polykarbonaatti- ja epoksihartsimuovien rakennusaineena ja sitä löytyy useista muovisista kulutustuotteista. BPA:lle altistutaan pääasiassa ravinnon kautta. BPA:n epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. 

Resorsinoli Resorsinolia käytetään mm. hiusväriaineena hapettavissa hiusväreissä. Kosmeettisten valmisteiden osalta sitä käytetään myös silmäripsien värjäykseen tarkoitetuissa valmisteissa, jotka ovat sallittuja vain ammattilaiskäytössä. Sillä on myös muita käyttökohteita teollisuudessa. Kemialliselta nimeltään se on 1,3-bentseenidioli. Resorsinoli voi aiheuttaa herkistymisen. Katso myös: http://www.tukes.fi/fi/Kuluttajille/Kosmetiikka/Hiusvarit/

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, koordinaattori, viestintä
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

 www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.  Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot.  Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Henkilötyövuosia on 560 ja rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

@tyoterveys @fioh


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia