Kemikaalivihi auttaa työpaikkoja kemikaaliturvallisuuden parantamisessa

Kemikaalivihi on vapaamuotoinen verkosto kaikille, jotka tarvitsevat tietoa kemikaalien turvallisesta käsittelystä työpaikalla. Kemikaalivihin näkyvin osa on verkkosivusto, jonka tarkoituksena on auttaa erityisesti pk-yrityksiä löytämään ja soveltamaan tietoa kemiallisten vaarojen torjunnasta työpaikalla. Kemikaalivihi tarjoaa luotettavaa ja selkeää tietoa, työkaluja ja hyviä käytäntöjä kemikaalien turvalliseen käsittelyyn. Se tarjoaa myös mahdollisuuden verkottua muiden yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Kemikaalivihiä ylläpitävät Työterveyslaitoksen työympäristöasiantuntijat.

Kemiallisten altisteiden pitoisuustasot ovat yleisesti ottaen laskeneet suomalaisilla työpaikoilla viime vuosina. Silti suuri osa työntekijöistä kemikaaleja käyttävillä aloilla kokee edelleen haittaa työpaikan pölyistä, huuruista ja kemikaaleista. Lisäksi uusia aineita ja tekniikoita tulee koko ajan markkinoille, jolloin työpaikan riskinarvioinnit tulee pitää ajan tasalla.

Kemikaaliturvallisuuden hallinnassa on erittäin tärkeätä tunnistaa kaikki työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät. Kemikaaliriskien hallinta työpaikalla on taloudellisestikin kannattavaa.

Kemikaalivihi-sivustolta löytyy käytännönläheistä ja luotettavaa tietoa ja opastusta kemikaalien turvallisesta käytöstä. Sivuilta löytyy muun muassa kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta -testi, joka avulla saa käsityksen työpaikan kemikaaliturvallisuuden tasosta, kertoo erikoistutkija Milja Koponen Työterveyslaitoksesta.

Sivuston kautta voi kysyä suoraan asiantuntijalta mieltään askarruttavasta kemikaaliturvallisuuteen liittyvästä kysymyksestä. Vastauksen saa omaan sähköpostiin. Kemikaalivihistä löytyvää tietoa voidaan hyödyntää myös oppilaitosten opetuksessa.

Kemikaalivihistä löytyy verkkotyökalu kemikaaliriskien hallintaan

Työpaikkojen kemikaaliriskien hallintaan on tarjolla käyttäjälle maksuton verkkotyökalu Stoffenmanager. Se on helppokäyttöinen verkkotyökalu, joka auttaa työpaikkoja selviytymään työturvallisuuslain mukaisesta kemikaaliriskien arvioinnista ja hallinnasta. Linkki suomenkieliseen Stoffenmanageriin käyttöohjeineen löytyy Kemikaalivihin verkkosivuilta.

Kemikaalivihi on Työhyvinvointifoorumin hanke, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sivusto on laadittu yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n, Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n, Ammattiliitto Pro:n, Työturvallisuuskeskuksen ja Suomen Yrittäjien kanssa.

Lisätietoa Työhyvinvontifoorumista: www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Lisätiedot:

erikoistutkija Milja Koponen, Työterveyslaitos, milja.koponen[at]ttl.fi, puh. 030 474 7000
erityisasiantuntija Niina Kallio, Työterveyslaitos, niina.kallio[at]ttl.fi, puh. 030 474 7174

Tutustu myös

Tutustu Kemikaalivihin verkkosivuihin ja testaa samalla työpaikkasi kemikaaliturvallisuuden taso: www.ttl.fi/kemikaalivihi 

Tutustu Stoffenmanageriin (www.ttl.fi/stoffenmanager)

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 750.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia