Lääkepakkausten käytettävyyttä voidaan helpottaa ottamalla käyttäjät huomioon jo suunnitteluvaiheessa

Jyväskylän yliopisto ja Työterveyslaitos tiedottavat

Lääkepakkausten käytettävyyttä koskevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että pakkausten suunnittelussa on otettava huomioon tuotteen käyttäjät ja heidän kykynsä käsitellä pakkauksia. Lääkepakkauksen avaamista helpottavat selkeä avausmekanismi, mahdollisuus saada hyvä ote pakkauksesta ja avaamisessa tarvittava vähäinen voima.

Lääkepakkaukset ovat kuluttajatuotteita, joiden tulisi olla helposti avattavia ja turvallisia käyttää. Lääkepakkausten avaaminen voi kuitenkin olla monille hankalaa. Näin on erityisesti niiden iäkkäiden ja sairaiden kohdalla, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka käyttävät paljon lääkkeitä. Terveydenhuollon ammattilaiset annostelevat lääkkeitä työssään päivittäin. Ikääntyville työntekijöille pakkausten toistuva avaaminen ja sulkeminen voi olla rasittavaa.

Tutkimukseen osallistui 45 naista, jotka käyttivät säännöllisesti lääkkeitä tai työssään avasivat lääkepakkauksia ja annostelivat lääkkeitä. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: terveet 69–79-vuotiaat, 39–67-vuotiaat nivelreumaa sairastavat ja terveet 47–62-vuotiaat hoitoalalla työskentelevät. Lääkepakkausten avattavuutta arvioitiin kyselylomakkeella sekä mittaamalla avaamiseen kuluvaa aikaa, avaamisen aikaista yläraajan lihasten kuormittumista ja nivelten liikelaajuutta.

Tutkimuksessa sovellettiin EU standardin mukaista Pakkausten avattavuus menetelmää. Tämä tutkimus osoitti, että käytössä olleet yläraajan kuormittumisen arviointimenetelmät soveltuvat pakkausten käytettävyystutkimukseen. Tutkimuksen tuloksia ja käytettyjä menetelmiä voidaan jatkossakin hyödyntää käyttäjälähtöisessä pakkaussuunnittelussa.

Tutkimus oli osa laajempaa “Easy to Use Pharmaceutical Packaging” (HELP) -projektia. Sitä toteuttivat VTT, Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus, Työterveyslaitos ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti. Projektiin osallistuivat myös lääkeyritykset Santen Oy ja Abbott Oy sekä graafisen alan yritys Jaakkoo-Taara Oy. Asiantuntijoina projektissa toimivat Lääketeollisuus ry, Suomen Reumaliitto ry ja Pakkaustutkimus – PTR ry. Tutkimusta rahoitti Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES.

Lisätietoja

Erja Sormunen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6016, erja.sormunen@ttl.fi

Nina Nevala, tiimipäällikkö, professori, Työterveyslaitos ja Jyväskylän yliopisto Terveystieteen laitos Gerontologian tutkimuskeskus, puh. 040 734 4166, nina.nevala@ttl.fi

Sarianna Sipilä, professori, Jyväskylän yliopisto Terveystieteen laitos Gerontologian tutkimuskeskus, puh. 040 805 3593, sarianna.sipila@jyu.fi

Julkaisu

Sormunen E, Nevala N, Sipilä S. Critical factors in opening pharmaceutical packages: a usability study among health care workers, women with rheumatoid arthritis and elderly women. Packaging Technology and Science (Early View). (abstract) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2048/abstract

Katso myös

Ergonomiaratkaisujen tietopankki: Lääkepakkaus – helposti avattava ja luettava
http://www.ttl.fi/fi/ratkaisupankki/Sivut/details.aspx?luokka=Ergonomia&aihealue=Terveydenhuollon%20ergonomiaratkaisut&item=587

Pakkausten avattavuus – menetelmä, CEN/TS 15945 Packaging – Ease of Opening – Criteria and test methods for evaluating consumer packaging, 2011
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030201445

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa