Maatalousyrittäjät ovat tyytyväisiä työhönsä työn kuormittavuudesta huolimatta

Tiedote 50/2015, Tampere, KoneAgria-messut 8.10.2015  
Julkaistavissa 8.10.2015

Maatalousyrittäjät ovat varsin tyytyväisiä työhönsä siitä huolimatta, että työ koetaan sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavaksi. Työterveyshuoltopalveluista saadaan tukea tilan toimintaan ja palveluihin ollaan tyytyväisiä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, joka julkaistiin KoneAgria-messuilla Tampereella 8.10.2015. Vastaava tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2004.

– Päätoimisista maatalousyrittäjistä kaksi kolmasosaa (66 %) on tyytyväisiä työhönsä, kertoo erikoistutkija Merja Perkiö-Mäkelä Työterveyslaitoksesta. Vuonna 2004 tyytyväisiä oli hieman yli puolet (55 %).
– Vaikka työ koetaan melko raskaaksi, siitä onneksi palaudutaan hyvin. Yrittäjät kokevat myös työn imua ja uskovat pystyvänsä terveytensä puolesta työskentelemään maataloustyössä eläkeikään saakka yleisemmin kuin suomalaiset työssä käyvät keskimäärin.

Työnsä melko tai hyvin rasittavaksi henkisesti koki 40 prosenttia päätoimisista vastaajista (34 % 2004). Henkistä kuormitusta aiheuttavat tilan toimintaan liittyvä byrokratia ja hallinnollinen työ sekä taloudellinen epävarmuus. Toisaalta tilan johtamiseen liittyvät tehtävät koetaan mielekkäiksi ja tärkeiksi tilan menestymisen kannalta. Puoliso, ystävät ja tuttavat sekä perhe tarjoavat yrittäjille tukea henkiseen jaksamiseen.

Työolot ja -tavat kehittyvät, mutta nostamista ja kantamista on vieläkin liikaa

Hankalat työasennot, raskaat nostot ja kantaminen, pölyt ja melu ovat useimmin koettuja haittatekijöitä työssä. Maatalousyrittäjien mielestä työn fyysinen kuormittavuus ei olekaan juuri vähentynyt, vaikka koneita on tullut lisää ja apuvälineet ovat kehittyneet.

– Nostamista ja kantamista on edelleen paljon. Traktorituntien määrä on noussut erityisesti kotieläintiloilla ja juuri traktorityöt koetaan usein kuormittavimmiksi työvaiheeksi, kertoo kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä Työterveyslaitoksesta.

– Polttomoottorikäyttöisiä koneita kuten pienkuormaimia ja rehunjakovaunuja käytetään yhä enemmän myös sisätiloissa keventämään työn fyysistä kuormitusta. Hieman huolestuttavaa on, että koneiden tuottamilta pakokaasuilta ei suojauduta riittävästi, jatkaa Mäittälä. Kaiken kaikkiaan henkilönsuojainten käyttö on kuitenkin selvästi lisääntynyt, mikä on positiivista.

– Kasvinsuojeluaineita käytetään useammin kuin 2004 ja kasvinsuojeluaineita ruiskuttavat myös naiset aikaisempaa enemmän. Haastatellut arvioivat kuitenkin osaavansa käyttää kasvinsuojeluaineita turvallisesti eikä terveyshaittoja olekaan koettu merkittävästi, kertoo erikoistutkija Milja Koponen Työterveyslaitoksesta.

Työterveyspalvelut ovat yrittäjän tukena - palvelujen käyttö kasvussa

Päätoimista maatalousyrittäjistä 61 prosenttia oli ostanut itselleen maatalousyrittäjien työterveyspalvelut (54 % 2004). Työterveyspalvelujen järjestäminen oli keskimääräistä yleisempää suurilla tiloilla sekä lypsykarja- tai sikatiloilla.

– Useimmat maatalousyrittäjät kokivat saaneensa työterveyshuollosta riittävästi työkyvyn tukea. Vain joka seitsemäs koki saaneensa liian vähän tukea (14 %). Yhdeksän kymmenestä maatalousyrittäjästä oli tyytyväinen saamiinsa palveluihin kuten tilakäyntiin, terveystarkastukseen ja yleensä työterveyshuoltoon, summaa tutkija Birgitta Kinnunen.

Suomalainen maatalousyrittäjien työterveyshuoltokäytäntö kannustaa yrittäjiä huolehtimaan työkyvystään ja hyvinvoinnistaan. Työterveyshuollon kustannuksista saa korvausta Kelalta (50–60 %) ja yrittäjälle maksettavaksi jäävät kustannukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Työterveys ja maatalous Suomessa 2014 -tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna 2014–2015. Tutkimukseen osallistui 2169 päätoimista ja 948 sivutoimista maatalousyrittäjää. Tutkimuksen tuloksia verrattiin vuonna 2004 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen. Tutkimusraportti julkaistaan joulukuussa 2015 osoitteessa www.ttl.fi/maatalous.

Lisätiedot

Merja Perkiö-Mäkelä, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 0400 578350, merja.perkio-makela[at]ttl.fi
Jukka Mäittälä, kehittämispäällikkö (työympäristö), Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö (Mytky) puh. 040 7532017, jukka.maittala[at]ttl.fi
Birgitta Kinnunen, tutkija, (työterveyshuolto), Työterveyslaitos, Mytky puh. 040 7532013, birgitta.kinnunen[at]ttl.fi
Milja Koponen, erikoistutkija (kasvinsuojeluaineet), Työterveyslaitos, puh. 044 7201771, milja.koponen[at]ttl.fi

Tutustu myös

KoneAgria seminaarin 8.10.2015 esitykset


Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 680.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia