Maatalousyrittäjien työhyvinvointiasiat esillä kansainvälisessä asiantuntijakokouksessa Porvoossa 25.–27.8.2014

Kutsu ja tiedote 25.8.2014, Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety, Porvoo 

Maa- ja metsätaloustyössä tapahtuu rakentamisen jälkeen eniten tapaturmia. Lisäksi maataloudessa työskenteleviä uhkaavat muun muassa hengityselinallergiat, ihotaudit, rasitussairaudet ja meluvammat. Haikon asiantuntijakokouksessa Porvoossa maatalouden työterveys- ja -turvallisuusasiantuntijat jakavat uusinta tietoa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kokous kerää osallistujia Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa myöten, eniten osallistujia on pohjoismaista. Järjestelyistä huolehtivat Työterveyslaitos ja Mela.

Toimittajat ovat tervetulleita kokoukseen kuulemaan esityksiä ja haastattelemaan asiantuntijoita!

Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä luo hyvän pohjan maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista huolehtimiseen, kertoo kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä Työterveyslaitoksesta.
Suomalainen maatalousyrittäjien työterveyshuoltojärjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa.

Meillä maatalousyrittäjällä on oikeus saada korvausta työterveyshuollon kustannuksista ja alennusta työtapaturmavakuutuksesta. Näin halutaan kannustaa riskialtista työtä tekeviä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Toimiva yhteistyö ja yhteinen tahtotila muun muassa viranomaisten, MELAn, MTK:n ja asiantuntijatahojen kesken ovat tehneet mahdolliseksi maatalousyrittäjien hyvinvoinnin menestyksekkään tukemisen, sanoo Mäittälä.

Tilojen koon kasvaminen ja koneellistuminen tekevät maatalousyrittäjien työstä yhä vaativampaa. Työ vaatii uudenlaisia taitoja, kuten johtamisen ja tietotekniikan osaamista sekä monimutkaisten koneiden turvallisuuden huomioonottamista.

Ruotsalainen kampanja vähensi kuolemaan johtaneita työtapaturmia puoleen

Myös Ruotsissa tehdään hyvää työtä. Yksi esimerkki onnistuneesta työturvallisuuden parantamishankkeesta on ruotsalaisen Anders Danielsonin raportoima ”Safe Farmers Common Sense”. Viiden vuoden aikana useat maatalouden organisaatiot kampanjoivat maanlaajuisesti maatalouden työturvallisuudesta, tapaturmista ja niiden vähentämisestä. Hankkeen lopussa tehty selvitys osoitti, että kuolemaan johtaneen tapaturmat vähenivät 45 prosenttia. (esitys 25.8. klo 14.30).

Pohjoismaisen maatalousalan työterveys- ja turvallisuusalan kokouksen (Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health & Safety) järjestävät Työterveyslaitos ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela yhteistyössä MTK:n, SLC:n (Ruotsinkielinen maataloustuottajien keskusliitto), Työtehoseuran, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Helsingin yliopiston, ProAgrian ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Kokous on Porvoossa, Haikon kartanossa. Kokous pidetään joka toinen vuosi eri Pohjoismaissa. Osanottajia on runsas 50.

Kokouksen ohjelma ja abstraktit
ks. www.ttl.fi, English, Conferences

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, Työterveyslaitos, puh. 040 7532017, jukka.maittala@ttl.fi
projektipäällikkö Kyösti Louhelainen, Työterveyslaitos, puh. 040 7532015, kyosti.louhelainen@ttl.fi

Yhteydenotot Haikossa myös:
markkinointiassistentti Solveig Borg, Työterveyslaitos, puh. 040 708 2389, solveig.borg@ttl.fi
asiantuntija Anna-Riikka Pukari, Mela, puh. 050 348 0535, anna-riikka.pukari@mela.fi

Katso myös STM:n tiedote 22.8. "Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää uudistetaan kotimaisten tarpeiden mukaan"

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja (lomalla 25.8.-27.8.)
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa