Monella naisyrittäjällä univaikeuksia

Tiedote 64/2015, Oulu 23.11.2015                                               

Joka neljäs naisyrittäjä kärsii päivittäin vähintään kahden tunnin univajeesta. Joka viidennellä on lisäksi päivittäin tai lähes päivittäin unettomuusoireita. Osalla naisyrittäjistä on myös puutteita voimavaroissa. Yrittäjien työpäivät ovat pitkiä, noin neljä kymmenestä työskentelee yli 50 tuntia viikossa. Pitkät työpäivät voivat osin selittää nukkumiseen ja voimavaroihin liittyviä puutteita. Ihminen tarvitsee keskimäärin noin 7-8 tunnin yöunet selvitäkseen työpäivän rasituksista.

Työterveyslaitoksen hankkeessa Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan tehdyssä kyselyssä selvitettiin naisyrittäjien työkykyä ja elintapoja. Tulosten mukaan naisyrittäjät tunnistavat omasta terveydestään huolehtimisen merkityksen työssä jaksamiselle. Resurssien puute voi kuitenkin haitata terveellisten elintapojen toteutumista ja tulevaisuuden työkyvyn ylläpitoa.

Yrittäjät kokevat mahdollisuutensa säädellä työpäivän pituutta hyviksi. Keskimääräinen työviikon pituus on naisyrittäjillä 48 tuntia viikossa. Se on sama määrä kuin Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n aiemmin toteuttamassa kyselyssä.

Noin 60 prosenttia vastaajista kokee, että omasta terveydestä huolehtiminen auttaa myös jaksamaan paremmin. Jos kuitenkin tekee liikaa työtä ja nukkuu huonosti, niin ei välttämättä jaksa pitää huolta itsestään, kertoo hanketta vetävä tutkija Nina Nevanperä Työterveyslaitoksesta.

Kannattavuus, kiire ja tekemättömät työt aiheuttavat stressiä

Yksi stressiä aiheuttava kuormitustekijä tutkimuksen naisyrittäjillä on yrityksen kannattavuus. Se häiritsee tai huolestuttaa vähintään viikoittain 46 prosenttia vastaajista. Myös jatkuva kiire ja tekemättömien töiden paine rasittavat osaa yrittäjistä.

Kyselyyn vastanneista vain vajaalla puolella on yrityksessään liiketoimintasuunnitelma tai budjetti.

Voi olla, että muutoksen tekeminen kannattaa aloittaa liiketoimintasuunnitelman päivittämisestä.

Tieto yrityksen tilanteesta selkiyttää asioita ja voi auttaa nukkumaan paremmin. Sitä kautta muutkin asiat voivat helpottua. Virkeänä tilanteita tarkastelee monesti laajemmasta näkökulmasta, muistuttaa erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Muilta saatu tuki auttaa jaksamaan

Monelle toiset yrittäjät ovat tärkeä apu yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Myös läheisten tuki koetaan tärkeänä tekijänä työssä jaksamisen kannalta. Joka viides naisyrittäjä kokee, ettei saa keneltäkään apua. Monelta puuttuu myös työterveyshuollon tuki, sillä vain reilulla puolella vastaajista on sopimus työterveyshuollon kanssa.

Useimmat naisyrittäjät kokevat työstä irtautumisen ja levon auttavan jaksamaan työssä. Palautumiseen kannattaa panostaa, jotta työkyky säilyy hyvänä. Yrittäjien työkyky oli tämän kyselyn perusteella alle työikäisten keskiarvon.

Työpäivän aikana pidetyt tauot ovat tärkeitä jaksamiselle. Tauolla virkistyy ja työ voi olla tehokkaampaa tauon ansiosta. Tehokkaamman työnteon ja terveellisen ruokailun ylläpitämän vireystilan turvin voi arjesta löytyä aikaa myös liikunnalle. Jos paastoaa työvuoron eikä pidä taukoja, niin iltaisin todennäköisesti asuu jääkaapin lähettyvillä. Elämä kapeutuu työn ympärille, kuvaa pienyrittäjien haasteita tiimipäällikkö Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Juhliminen ja työn ilo tärkeää

Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n kyselytuloksissa parhaiten jaksoivat ne yrittäjät, jotka juhlistivat onnistumisia ja pitivät vapaata.

Suuri osa Naiset työssä – kyselyyn vastaajista kokee työn imua ja on inspiroitunut työstään. Riittävän nukkumisen ja kohtuullisten työpäivien tavoittelu sekä asiat jotka naisyrittäjät kokivat auttavan työssäjaksamista tukevat myös työn imun säilymistä.

Naiset työssä – hankkeen kyselytutkimukseen vastasi 69 naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalta. Hanke on kolmivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n kyselyyn vastasi 268 naisyrittäjää.

Lisätietoja

tutkija Nina Nevanperä, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3247, nina.nevanpera[at]ttl.fi
erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi
tiimipäällikkö Jaana Laitinen, Työterveyslaitos, puh. 046 851 4426, jaana.laitinen[at]ttl.fi
tutkija Jouni Vatanen, Ilmarinen, puh. 050 571 2309, jouni.vatanen[at]ilmarinen.fi

Tervetuloa vertaistukiryhmiin

Naiset työssä – hanke järjestää verkkopohjaisia vertaistukiryhmiä pien- ja yksinyrittäjille. Kuulolle voi tulla esimerkiksi kaikille avoimeen, lyhyeen ja maksuttomaan webinaariin 17.12, https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=686&language=fi-FI&id=3661

Tutustu myös:

Naiset työssä -työkykykyselyn tuloksiin tarkemmin: https://www.slideshare.net/secret/6AWDiIYFrgkch6

Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaiset ry:n toteuttaman kyselyn tuloksiin: https://www.ilmarinen.fi/Production/fi/ilmarinen/06_mediapalvelu/02_uutiset_tiedotteet/0_0_0_uutiset_2014/liitteet_2014/Yrittjnaisten_jaksaminen_2014_tulokset.pdf

Naiset työssä -hankkeen verkkosivuihin: www.ttl.fi/naiset_tyossa

Pienyritykset-verkkosivuihin: www.ttl.fi/pienyritykset

Twitter: #naisettyössä

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 680.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia