Nanomateriaalien turvallisuus on nanoteknologian menestyksen edellytys

Helsinki 10.4.2015,  Tiedote 24/2015, Julkaistavissa heti  

Nanomateriaaleja käytetään yhä useammissa tuotteissa, mutta tieto nano­materiaalien vaikutuksista ihmisen terveyteen ja ympäristöön on vielä riittä­mätöntä. Tämän vuoksi maailman johtavat nanoteknologian ja –turvallisuuden asiantuntijat kokoontuvat Helsinkiin kansainväliseen SENN2015-kongressiin 12─15.4.2015 jakamaan alan uusinta tutkimustietoa. Nanomateriaalien turval­lisuus on koko nanoalan menestyksen edellytys. Suomi kulkee etulinjassa nanomateriaalien turvallisuuden tutkimuksessa. Kutsu medialle

─ Ratkaisut, jotka edistävät nanoteknologian turvallista käyttöä ovat avainasemassa, kun nanoteknologian kaupallistuminen laajenee ja kasvava määrä työntekijöitä ja kuluttajia altistuu nanomateriaaleille, kertoo järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, teemajohtaja Kai Savolainen Työterveyslaitoksesta.
─ Altistumista voi tapahtua tuotannossa, kuljetuksessa, varastoinnissa, käsittelyssä, tuotteiden käytössä ja niiden kierrätyksessä.

Kai Savolaista on haastateltu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä.

Nanoteknologian uusimmat sovellukset liittyvät mm. lääketieteeseen

Uusi tuotteita ja nanoteknologian sovelluksia syntyy jatkuvasti. Suurta mielenkiintoa ovat viime aikoina herättäneet hiilinanoputkien ja grafeenin käyttö lääketieteen ja neurologian sovelluksissa muun muassa solujen välisen kommunikaation edistäjinä. Em. kehittämistyöhön perehtynyt professori Maurizio Prato Italiasta luennoi hiilinanoputkien viimeisimmistä sovelluksista 13.4. klo 9. Praton jälkeen professori Olli Ikkala Aalto-yliopistosta kertoo nanoselluloosan ja elektroniikkateollisuuden uusimmista sovelluksista.

Osa nanomateriaaleista saattaa aiheuttaa syöpää

− Nanomateriaaleja on olemassa tuhansia erilaisia. Osa niistä on vaarattomia, mutta osa voi olla vaaraksi terveydelle ja aiheuttaa jopa syöpää, kertoo tutkimusprofessori Hannu Norppa Työterveyslaitoksesta.
− Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC on luokitellut hiilinanoputket mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi. Keskeisiä kysymyksiä nanoturvallisuuden tutkimuksissa ovat, mitkä nanomateriaalien ominaisuudet vaikuttavat niiden haitallisuuteen ja voiko nanokoko tehdä vaarattomasta materiaalista vaarallisen.
Norppa tutkii erilaisten metallipohjaisten ja kuitumaisten nanomateriaalien perimä­myrkyllisyyttä ja syöpävaarallisuutta. Hän luennoi tiistaina 14.4. klo 9.30.

Nanomateriaaleilla on myös ympäristövaikutuksia, joita tutkitaan Virossa

Nanohiukkasten pieni koko (tarjoaa huimia mahdollisuuksia tuotteiden ominaisuuksien kehittämiseen, mutta samaan aikaan pieni koko voi tehdä materiaaleista jopa myrkyllisiä niiden päästessä ihon läpi ihmisen verenkiertoon tai ympäristöön.

Markkinoilla on jo tuhansia kuluttajille tarkoitettua nanoteknologiaa hyödyntävää tuotetta. Kuluttajatuotteiden lukumäärä on noussut kymmeniä prosentteja vuodesta 2010.*

─ Nanomateriaalien kasvava käyttö johtaa väistämättä siihen, että niitä pääsee jossain vaiheessa myös luontoon, sanoo yksi maailman siteeratuimmista ympäristö- ja ekotoksikologian tutkijoista Anne Kahru Virosta.

Kahru tutkii muun muassa metallia sisältävien nanomateriaalien kulkeutumista ravintoketjuun ja vesistöihin. Kahru luennoi sunnuntaina 12.4. klo
14.30.

The 2nd “International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies”SENN2015 kokoaa yli 200 nanoteknologian ja nanoturvalli­suuden asiantuntijaa 28 eri maasta Helsinkiin Katajanokalle Marina Congress Centeriin 12 - 15.4.2015. Kongressin tavoitteena on välittää uusinta tietoa nanoteknologiatuotteiden valmistuksen ja käytön turvallisuudesta sekä lisätä tutkijayhteisön ja yritysmaailman yhteistyötä. Sunnuntaina 12.4. ennen varsinaista kongressia järjestetään koulutuskursseja jatko-opiskelijoille ja muille alasta kiinnostuneille. Kongressissa on myös yritysnäyttely. Kongressin pääjärjestäjä on Työterveyslaitos ja kongressia rahoittavat EU:n Nanosolutions-hanke ja Työsuojelurahasto.


Lisätiedot

teemajohtaja, tutkimusprofessori Kai Savolainen, Työterveyslaitos, puh. 040 7420574, kai.savolainen[at]ttl.fi
tutkimusprofessori Hannu Norppa, Työterveyslaitos, puh. 040 5684203, hannu.norppa[at]ttl.fi
erikoistutkija Lea Pylkkänen, Työterveyslaitos, puh. 046 8505076, lea.pylkkanen[at]ttl.fi

Median ilmoittautumiset ja haastatteluajat

viestintäpäällikkö Kristiina Kulha, Työterveyslaitos, puh. 040 548 6914, kristiina.kulha[at]ttl.fi
viestintäassistentti Anne Lahtinen, Työterveyslaitos, puh. 0
43 8246554, anne.lahtinen[at]ttl.fi

SENN 2015 OHJELMA ks. verkkosivut www.ttl.fi/SENN2015

Kutsu medialle

Kai Savolaisen haastattelu Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä.Juttua saa lainata lähde mainiten.

Nanoturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos
Viesti päättäjille Nanoteknologia tarvitsee turvallisuustutkimusta, Työterveyslaitos 2012)
HYBER Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen huippuyksikkö (Aalto-yliopisto)

Nanotekniikka ja -turvallisuus numeroina              
• Nanohiukkaset ovat pieniä: Esimerkiksi punasolun halkaisija on 7–8 µm (7000–8000 nm). Jos pallomaisen nanohiukkasen halkaisija on noin 10 nm, yhteen punasoluun mahtuu satoja miljoonia tällaista hiukkasta
• Nanohiukkasten ja niiden sovelluksien teollisuustuotantoon osallistuu maailmanlaajuisesti miljoonia työntekijöitä vuoteen 2020 mennessä.
• Euroopassa nanoteknologia työllistää tällä hetkellä suoraan 300 000–400 000 henkilöä.
• Nanoteknologiaan tukeutuvien tuotteiden markkinoiden arvioidaan kasvavan 200 miljardista eurosta (2009) 2 biljoonaan euroon (2020).

Suomessa alan liikevaihto vuonna 2011 oli 300–400 miljoonaa euroa ja sen on ennustettu nousevan yli 1,5 miljardiin euroon lähivuosina.
Maailmassa yksityinen ja julkinen sektori rahoittivat nanoteknologiatutkimusta yhteensä n. 7 miljardilla eurolla vuonna 2007.
Suomi käytti nanoteknologian tutkimukseen 130 miljoonaa euroa vuosina 2006–2010, ja samaan aikaan nanohiukkasten terveysvaikutusten tutkimus sai rahaa vajaat miljoona euroa.

* Markkinoilla on tuhansia kuluttajille tarkoitettua nanoteknologiaa hyödyntävää tuotetta. Kuluttajatuotteiden määrä on noussut kymmeniä prosentteja vuodesta 2010. (Lähde: www.nanotechproject.org, Nanotechnology Consumer Inventory, Anne Kahrun esitys)


Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia