Nolla tapaturma -foorumi toimii: jäsentyöpaikkojen tapaturmat vähenevät

Suomalaisten työturvallisuuden edistämiseen sitoutuneiden työpaikkojen verkoston, Nolla tapaturmaa -foorumin, jäsentyöpaikkojen tapaturmataajuus näyttää kehittyneen selvästi muuta työelämää paremmin. Vuosina 2008–2012 jäsentyöpaikkojen työpaikkatapaturmien taajuus alentui 46 prosenttia, kun valtakunnallisella tasolla taajuus on samana aikana alentunut 7 prosenttia.

Tapaturmatietonsa foorumille ilmoittaneiden työpaikkojen tapaturmataajuus oli vuonna 2012 keskimäärin 15 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden*, kun kaikkien työpaikkojen tapaturmataajuus oli Tapaturmavakuutuslaitosten liiton mukaan 30,5**.

Nolla tapaturmaa -foorumin kymmenvuotisen olemassaolon aikana suurin muutos on kuitenkin tapahtunut asenneilmastossa. Esimerkiksi sekä Rakennusteollisuus ry että Metsäteollisuus ry ovat kertoneet julkisesti koko toimialan kaikkia työpaikkoja koskevasta nolla tapaturmaa -tavoitteesta.

Elokuun loppuun mennessä verkostoon oli liittynyt jo 304 työpaikkaa, joissa on yhteensä yli 335 000 työntekijää. Foorumin vaikutuspiirissä on siis noin joka seitsemäs työssäkäyvä suomalainen.

Ulkomailla otetaan esimerkkiä foorumista

Nolla tapaturmaa -foorumi on herättänyt paljon kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Hollannissa vastaavaa verkosto on jo perustettu ja myös Saksassa ollaan käynnistämässä omaa Nolla tapaturmaa -verkostoa.

Kymmenvuotistaivalta juhlitaan Työterveyspäivillä omalla seminaarilla

Nolla tapaturmaa -foorumi juhlistaa 10-vuotispäiväänsä Työterveyspäivien yhteydessä omalla seminaarillaan ”Nollaa paremmaksi”. Seminaari pidetään Helsingin Messukeskuksessa tiistaina 22.10. klo 13.30. Seminaarin puheenjohtajina toimivat foorumin perustaja, professori emeritus Jorma Saari ja foorumin johtoryhmän puheenjohtaja Jari Haijanen. Seminaarissa julkistetaan myös kolmannen Jorma Saari -palkinnon saaja ja kuullaan hänen puheenvuoronsa.

Tietoa Nolla tapaturmaa -foorumista

Nolla tapaturmaa -foorumiin voivat liittyä jäseneksi kaikki työpaikat kokoon, toimialaan tai työturvallisuuden tasoon katsomatta. Yhteistä työpaikoille on sitoutuminen nolla tapaturmaa -tavoitteeseen sekä ajattelutapaan, että kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Tavoitteeseen pääseminen ei ole helppoa, mutta se on kuitenkin mahdollista. Vuonna 2012 Nolla tapaturmaa -foorumin myöntämän työturvallisuuden tasoluokituksen saaneista jäsentyöpaikoista nollaan työtapaturmaan pääsi 13 työpaikkaa.

Nolla tapaturmaa -foorumi antaa työpaikoille mahdollisuuden verkostoitumiseen, työturvallisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen ja yhdessä oppimiseen. Se tarjoaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa ja verkostoitumisen mahdollisuuksia esimerkiksi seminaarien, erilaisten tietopakettien ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutislehden kautta. Foorumin toimintaa ohjaa jäsentyöpaikkojen edustajista koostuva johtoryhmä. Käytännön toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

*Tilastointitarkkuus: Vähintään 1 päivän poissaolo
**Tilastointitarkkuus: Kaikki korvatut

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Mika Liuhamo, Työterveyslaitos, puh. 030 474 8620, 040 503 9159, mika.liuhamo[at]ttl.fi
asiantuntija Maija-Leena Merivirta, Työterveyslaitos puh. 030 474 8677, 043 824 3394, maija-leena.merivirta[at]ttl.fi

Työterveyspäivät
Nolla tapaturmaa -foorumi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia