Perhevapaalta työelämään paluuta voidaan helpottaa

Tiedote 58/2014, Helsinki 25.9.2014

Työn ja perheen yhteensovittaminen askarruttaa monia perhevapaalta työhön palaavia. Työhön palaaminen on monelle perheelle iso muutos. Jopa kahdella viidestä ei ole vakinaista työsuhdetta, vaan työelämään siirtyminen pitää aloittaa työnhakijana. Työterveyslaitoksen hankkeessa Perhevapaalta työelämään – voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla kehitettiin ryhmämenetelmä, jonka avulla perhevapaalla oleva saa voimavaroja työhön paluuseen. Sujuva paluu perhevapaalta työelämään on eduksi perheille ja työpaikoille.

Hankkeen tuloksia esitellään loppuseminaarissa Työterveyslaitoksessa Luokka Topeliuksessa 29.9.2014 klo 12 - 15 (osoite: Haartmaninkatu 1 D). Tilaisuuden ohjelma. Toimittajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Työhön palaava hyötyy vertaisryhmätoiminnasta

Hankkeen yhteydessä toteutettu vaikutustutkimus osoitti, että kunnissa järjestettävä vertaisryhmätoiminta paransi perhevapaalla olevien voimavaroja. Vaikutustutkimuksessa ryhmätoimintaan osallistuneiden kokemuksia verrattiin vastaavaan ryhmään vanhempia, jotka osallistuivat kyselytutkimukseen ja saivat aiheeseen liittyvää lukumateriaalia, mutta eivät osallistuneet ryhmätoimintaan.

– Ryhmään osallistuneet kertoivat ajatustensa työhön paluusta muuttuneen. He kertoivat saaneensa paljon välineitä itsetuntonsa vahvistamiseksi, työhön paluun suunnittelemiseksi ja työn ja perheen yhteensovittamiseksi, sanoo tiimipäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

Kunnassa pitäisi jonkun tahon ottaa koordinaatiovastuu

Ohjaajien mielestä ryhmätoiminta avasi uuden näköalan perheiden elämään ja avarsi omaa ammatillista osaamista ja yhteistyötä kunnan sisällä. Menetelmä kehitettiin alueelliseksi yhteistyökaluksi ja ainakin osa kokeilukunnista aikoo jatkaa ryhmätoimintaa.

– Alueellista yhteistyötä pitäisi hyödyntää perhevapaalta työelämään paluuta tukevan toiminnan järjestämisessä, toteaa Toppinen-Tanner.

Yhteistyöhön voisi kunnassa osallistua ainakin:
• Äitiys- ja lastenneuvola, jonka terveystarkastuksissa on tärkeää ottaa esiin työhön paluu sekä perheen mahdollinen tuen tarve.
• Varhaiskasvatus, joka välittää tietoa päivähoidon mahdollisuuksista ja tukee vanhempia lapsen aloittaessa päivähoidon.
• TE-toimisto, josta saa ajantasaista tietoa työnhausta ja koulutusmahdollisuuksista.
• Järjestöt ja seurakunnat, jotka järjestävät toimintaa ja tarjoavat mahdollisuuksia tavata muita perheitä.

Myös työpaikat hyötyvät sujuvasta työn ja perheen yhteensovittamisesta

Kun pienten lasten vanhemmat palaavat työelämään, he saattavat tarvita työaikajärjestelyjä ja yksilöllisiä joustoja. Perhetilanteiden huomioiminen helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, mikä edesauttaa työntekijän kiinnittymistä työpaikalle ja työtehtäviin. Työpaikan keinot työn ja perheen yhteensovittamiseen voi ottaa esiin rekrytointitilanteessa, perehdyttämiskäytäntöjen yhteydessä, kehityskeskusteluissa ja töitä järjesteltäessä.

– Vanhempien oma aktiivisuus on lisäksi tärkeää. Yhteyttä työelämään kannattaa pitää perhevapaalla ollessakin. Tietoa ja tukea kannattaa hakea aktiivisesti sekä palvelujen tarjoajilta että muilta vanhemmilta, kannustaa Toppinen-Tanner.

Tietoa hankkeesta

Hankkeeseen osallistui kuusi kuntaa: Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Tuusula, Pirkkala ja Hämeenlinna. Kuntien äitiys- ja lastenneuvolan ja varhaiskasvatuksen henkilökunnasta koulutettiin ryhmäohjaajia, jotka toteuttivat yhteistyössä oman kuntansa alueella perhevapaalla oleville vanhemmille työelämään paluun hallintaa edistävää toimintaa vertaisryhmissä. Ryhmissä tehtiin harjoituksia ryhmäohjelman mukaisesti sekä jaettiin tietoa alueen palveluista. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 350 äitiä.

Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön EU-rakennerahaston Manner-Suomen valtakunnallinen ESR-ohjelma, Toimintalinja 1, Tasa-arvo-ohjelma.

Lisätiedot

Tiimipäällikkö Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2441, 046 851 2517, sp. salla.toppinen-tanner[at]ttl.fi

Loppuraportti

Perhevapaalta työelämään – voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla. Pulkkinen P, Toppinen-Tanner S. Työterveyslaitos, Helsinki, 2014

Sujuva siirtymä perhevapaalta työelämään –suositukset 

Projektissa valmistunut ryhmämenetelmämateriaali julkaistaan lähiaikoina hankkeen verkkosivuilla.

Tutustu myös

Hankkeen verkkosivut

Perhevapaalta takaisin työelämään. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti 42. Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.). Työterveyslaitos, 2012

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 730.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa

Multimedia

Multimedia