Syöpävaarallisille aineille altistuneiden työntekijöiden määrä on hieman noussut

Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistui työssään 16 726 henkilöä vuonna 2011. Vuonna 2010 altistuneita oli 16 060. Luvut käyvät ilmi Työterveyslaitoksen juuri ilmestyneestä ASA-katsauksesta, joka koottiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuneiden rekisteristä. Työantajan on ilmoitettava rekisteriin tiedot työpaikalla käytettävistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista, niitä sisältävistä tuotteista sekä niille altistuvista työntekijöistä.

Arseenille altistui vuonna 2011 noin 2 000 työntekijää. Lukumäärä on 900 suurempi kuin vuonna 2010.

– Uusia ASA-rekisteriin ilmoitettuja arseenille altistuvia ammattiryhmiä olivat metallien jalostuksen prosessihoitajat, kaivos- ja louhostyöntekijät sekä geologit. Arseenille altistuneita linja-asentajia ja –korjaajia ilmoitettiin ASA-rekisteriin yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2010, kertoo erityisasiantuntija Anja Saalo Työterveyslaitoksesta.

Kromaatit ja nikkeli ovat olleet pitkään yleisimmät syöpäsairaudelle altistavat aineet

Niille altistuneiden lukumäärissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Kromiyhdisteille altistuu vuosittain lähes 7 000 työntekijää, nikkelille hieman vähemmän. Suurimmat altistuvat ammattiryhmät ovat hitsaajat, paksulevysepät, koneiden korjaajat ja metallien päällystäjät.

Yhä useampi altistuu polysyklisille aromaattisille hiilivedyille

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) altistuneiden määrä on kasvanut ja nykyään ASA-rekisteriin ilmoitetaan vuosittain yli 2 000 työntekijää. Suurimmat PAH-yhdisteille altistuvat ammattiryhmät ovat linja-asentajat, laborantit ja kemistit. Linja-asentajat ja -korjaajat altistuvat sähköpylväiden kyllästyksessä käytetylle kreosootille, joka sisältää PAH-yhdisteitä.

Asbestille altistuvia alle tuhat

Asbestille altistuneiden määrä nousi vuoteen 1989 asti. Silloin asbestille altistui 4 700 työntekijää. Sen jälkeen altistuvien määrä alkoi vähentyä, ja vuonna 2010 putosi ensi kerran vuoden 1979 jälkeen alle tuhannen. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Nykyään rakennustyöntekijät voivat altistua asbestille altistuvat saneeraustyössä.

Bentseeniä käytetään kemianteollisuudessa

Bentseenille altistuu yli 1 000 työntekijää vuosittain. Bentseenille voi altistua erilaisissa teollisuuden prosessitöissä sekä ajoneuvojen asennus- ja korjaustöissä, koska bensiinissä on epäpuhtautena bentseeniä.

Työterveyslaitos on ylläpitänyt ASA-rekisteriä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuodesta 1979. Vuoteen 2011 mennessä rekisteriin on ilmoitettu lähes 120 000 työntekijää 4 400 työpaikasta. Rekisteriin sisältyvien aineiden lukumäärä on moninkertaistunut vuosien kuluessa 50:stä 169:n. Lisäksi rekisterissä on 5 työmenetelmää syöpäsairauden vaaraa aiheuttavina. Lainsäädäntö on vaikuttanut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden käyttöön. Joidenkin aineiden käyttö on kokonaan kielletty.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Anja Saalo, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2419, anja.saalo(at)ttl.fi

Julkaisu
Saalo A, Soosaar A, Länsimäki E, Kauppinen T. ASA 2011, Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa. Työterveyslaitos, Helsinki 2013.

Samalta sivulta löytyvät myös aiemman ASA-katsaukset.

Toimittajakappaleet: Kirjakauppa[at]ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 750.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa