Tutkimus osoittaa: Iho on suojattava MDI-uretaanityössä

Altistuminen polyuretaanien raaka-aineena käytetyille MDI-isosyanaateille voi aiheuttaa yliherkkyyssairauksia, kuten astmaa ja allergista kosketusihottumaa. Herkistyneille jo hyvinkin pienet pitoisuudet voivat aiheuttaa oireita. Uretaaneja käytetään hyvien teknisten ominaisuuksiensa takia mm. rakennusalalla, teollisuudessa, autokorjaamoissa veneteollisuudessa lähinnä liimauksessa, laminoinnissa, pinnoituksessa ja vaahdotuksessa. Työterveyslaitoksen tekemä tutkimus osoitti, että ihon suojausta on tehostettava monissa MDI-uretaanitöissä ja että edullisetkin suojaimet ovat tehokkaita, kun niitä käytetään oikein.

Tutkimuksessa saatiin uutta tietoa suojakäsineiden ja suojavaatteiden suojaustehokkuudesta ja kehitettiin uusia läpäisytestimenetelmiä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa valita prosessi- ja tehtäväkohtaisesti sopivat suojaimet.

 MDI-uretaanityössä altistumista vähennetään ensisijaisesti teknisillä torjuntatoimenpiteillä. Mutta myös ihon suojaaminen on välttämätöntä, jos halutaan vähentää MDI:n aiheuttamia terveyshaittoja, sanoo eritysasiantuntija Maj-Len Henriks-Eckerman Työterveyslaitoksesta.

Kovettumassa olevaan massaan ei saa koskea laisinkaan

Tavallinen työvaate ei suojaa ihoa riittävästi roiskeilta. Tutkimus osoitti että MDI-kovetin ja sekoitettu uretaanimassa läpäisevät T-paitoja ja työhaalareita siinä määrin, että herkistyminen vaatteen kautta on mahdollista. Monessa työssä kyynärvarret tarvitsisivat lisäsuojaksi käsivarsisuojaimia. Kemikaalinsuojakäsineitä tulee käyttää aina, kun kosketus MDI-kovettimeen tai kovettumassa olevaan uretaaniin on mahdollista.

 Läpäisytestit osoittivat, että mm. ohut, kertakäyttöinen, kemikaalinsuojakäsineeksi luokiteltu nitriilikumikäsine suojaa hyvin MDI:ltä tietyissä liuotinvapaissa tehtävissä, kun kosketusaika MDI:lle on alle 20 minuuttia, kertoo erikoistyöhygieenikko Erja Mäkelä Työterveyslaitoksesta.

 MDI-isosyanaattiin ja kovettumassa olevaa polyuretaaniin pätee yksinkertainen käytännön ohje: ei kosketeta, ei lainkaan, ei edes pikkuisen, jatkaa Mäkelä. Näin minimoidaan herkistymisriskit.

Satsaus kunnon torjuntatoimenpiteisiin kannattaa

MDI:n aiheuttamia työperäisiä astmoja ja allergisia kosketusihottumia on viimeisen 10 vuoden aikana todettu Suomessa kumpaakin keskimäärin kolme tapausta vuodessa. Todellinen määrä on todennäköisesti suurempi alidiagnosoinnin takia. Ihottuma- ja varsinkin astmadiagnoosin saaminen pienissä yrityksissä tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijän on vaihdettava alaa ja ammattia. Vaikka vakuutusyhtiöt korvaavat ammattitautitapauksista aiheutuvia kustannuksia, niistä seuraa silti kustannuksia sekä työnantajalle, työntekijälle että yhteiskunnalle.

Tiedotusta, koulutusta ja vastuunottoa kaivataan

Isosyanaatteja sisältävissä astioissa kerrotaan selkeästi, että sisältö saattaa aiheuttaa allergiaa. Siitä huolimatta tutkimuksen työntekijöistä alle puolella oli kemikaalinsuojakäsineet suojanaan. Varoituslauseen ”sisältää isosyanaatteja” pitäisi herättää työpaikat ottamaan altistumistilanteiden riskit ja niiden torjunta erikoiskäsittelyyn.

Lisätiedot

eritysasiantuntija Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7530, maj-len.henriks-eckerman@ttl.fi

erikoistyöhygieenikko, suojainasiantuntija Erja Mäkelä, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2595, erja.makela@ttl.fi

Tutkimusraportti

Ihonsuojauksen ja turvallisten työtapojen merkitys MDI-uretaanityössä

Työterveyslaitoksen verkkopalvelu (www.ttl.fi)

Uretaanityön tekeminen turvallisesti hyvillä työtavoilla, toimivalla ilmanvaihdolla ja riittävän tehokkailla henkilönsuojaimilla

Polyuretaanivaahto

Aiempi tiedote:

Tutkijat: Nuorten putkisaneeraajien altistuminen kemikaaleille huolestuttaa

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa